Winkeltijden, ontheffing

De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels geopend mogen zijn. De Winkeltijdenwet kent beperkte ontheffingsmogelijkheden. Als u buiten de normale openingstijden geopend wilt zijn (bijvoorbeeld als avondwinkel), moet u een ontheffing aanvragen.

Aanpak

  • U kunt het beste eerst contact opnemen met de gemeente om te bezien of uw aanvraag kans van slagen heeft.
  • Daarna kunt u formeel een aanvraag indienen.

Wat heeft u nodig?

  • De reden van de openstelling.
  • De dag en het tijdstip waarop u ontheffing wenst.

Kosten

Leges

voor het verkrijgen van een ontheffing

€ 37,50

voor toestemming om een ontheffing aan een ander over te dragen

€ 26,50

voor de intrekking en/of wijziging van de ontheffing

€ 10,65

Met PIN betalen heeft onze voorkeur.

Voorwaarden

  • Winkels mogen geopend zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 6.00 tot 22.00 uur.
  • Ook op Koningsdag gelden de normale openingstijden van maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 22.00 uur. Valt Koningsdag op zondag dan wordt Koningsdag gevierd op de zaterdag ervoor.
  • Voor bijzondere dagen, zoals 4 mei en Goede Vrijdag, gelden afwijkende sluitingstijden: 19.00 uur.
  • De gemeenteraad kan de openingstijden van winkels op de zondagen zelf bepalen. In de Winkeltijdenverordening van de gemeente Deventer is bepaald dat winkels op alle zon- en feestdagen van het jaar geopend mogen zijn tussen 6.00 en 22.00 uur. Dit geldt voor alle winkelcentra, van binnenstad en wijk-/buurtwinkelcentra tot de winkels in onze dorpen.
  • Om uw winkel buiten de reguliere openingstijden te openen, heeft u een ontheffing van de Winkeltijdenwet nodig.
  • Lees meer op de pagina Openingstijden winkels en in de Winkeltijdenverordening.