Vuurwerk afsteken

Particulieren steken doorgaans vuurwerk af rond de jaarwisseling. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente handhaaft de regels voor het afsteken van vuurwerk.

Voorwaarden

  • U mag vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur.
  • Op andere tijden is het verboden consumentenvuurwerk af te steken. Alleen professionele bedrijven mogen dat.
  • Rond de Ulebelt en het Vogeleiland zijn vuurwerkvrije zones. U mag daar nooit vuurwerk afsteken. 

Bijzonderheden

Wat is vuurwerk?

Vuurwerk bestaat uit een omhulsel (vaak papier) met daarin een mengsel van chemische stoffen. Na ontsteking reageren de chemische stoffen met elkaar waardoor energie vrijkomt. Dit is te horen aan een of meerdere knallen of te zien aan allerlei kleuren.

Legaal vuurwerk

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet de volgende informatie te vinden zijn

  • Een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk waaruit blijkt wat de te verwachten effecten zijn.
  • De (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar.
  • Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar.
  • Een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

Al het vuurwerk dat niet aan alle bovenstaande criteria voldoet, is illegaal vuurwerk. U mag illegaal vuurwerk niet afsteken.