Digitaal Loket

Vrijwilligerswerk

Als u tijd over heeft en graag anderen helpt, kunt u vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk is werk waar u geen geld voor krijgt. De gemeente ondersteunt en stimuleert dit werk. Bent u langdurig werkloos? U kunt in aanmerking komen voor sociale activering. Dit betekent dat u uw uitkering krijgt en vrijwilligerswerk mag doen.

Direct regelen


Aanpak: 

U heeft een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen?

  • U kunt terecht bij uw gemeente, het UWV Werkbedrijf of de vrijwilligersvacaturebank. Zij kennen instellingen waar u goedgekeurd vrijwilligerswerk kunt verrichten. Tevens hebben zij een vacaturebestand met goedgekeurde werkplekken.

  • U kunt ook zelf op zoek gaan. Heeft u een uitkering van de gemeente en heeft u vrijwilligerswerk gevonden, neemt u dan contact op met uw contactpersoon van het UWV Werkbedrijf. Deze bekijkt of de gemeente de werkplek kan goedkeuren. Is dat het geval, dan ontvangt u een beschikking waarin de goedkeuring is verleend.

Ontvangt u een uitkering, informeert u dan bij uw contactpersoon van het UWV Werkbedrijf of u recht heeft op een uitstroompremie.
 
Vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van een trajectplan.
Voorwaarden: 

Omdat vrijwilligerswerk niet concurrerend mag zijn met normale werkzaamheden, moet de gemeente of een andere uitkeringsinstantie (afhankelijk van wie u de uitkering krijgt) het vrijwilligerswerk goedkeuren. Een vrijwilliger mag iemands werk in loondienst niet verdringen.