Voornaam wijzigen

Als u uw voornaam wilt wijzigen, moet u naar de rechtbank. Voor het wijzigen van uw voornaam moet u een belangrijke reden hebben. Bijvoorbeeld omdat u gepest wordt met uw naam of omdat uw voornaam verkeerd gespeld is bij de geboorteaangifte.

Heeft de rechtbank de wijziging van uw naam goedgekeurd? De gemeente waar u geboren bent, voegt een vermelding toe aan uw geboorteakte en informeert de woongemeente. De woongemeente verwerkt de wijziging in de Basisregistratie personen (BRP). Instanties die gebruikmaken van deze gegevens worden door de gemeente geïnformeerd.

Aanpak

 • Een advocaat dient namens u het verzoek tot voornaamswijziging in. De rechtbank kan dit verzoek toestaan of afwijzen.
 • Als de rechtbank uw verzoek afwijst, kunt u bij het Gerechtshof in hoger beroep gaan.
 • Als de rechtbank de wijziging goedkeurt, stuurt zij (of het hof) een afschrift van de uitspraak naar uw geboortegemeente.
 • Bent u buiten Nederland geboren, dan stuurt de rechtbank de uitspraak (goedkeuring) naar de burgerlijke stand van Den Haag.
 • De feitelijke voornaamswijziging is pas geldig als de vermelding aan uw geboorteakte is toegevoegd.

Geboren in Nederland

De burgerlijke stand van uw geboortegemeente voegt de voornaamswijziging toe aan uw geboorteakte.

Geboren in buitenland

Bent u geboren in het buitenland en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of vluchtelingenstatus? Dan voegt de burgerlijke stand van Den Haag de voornaamswijziging toe aan uw geboorteakte.

Geen geboorteakte

Beschikt u niet over een geboorteakte? Dan kan de rechtbank van Den Haag de gegevens vaststellen die noodzakelijk zijn voor het opmaken van een geboorteakte.

Bijzonderheden

Als u uw voornaam wilt wijzigen, dan gelden een aantal voorwaarden:

 • U heeft een advocaat;
 • U heeft een goede reden om uw naam te willen wijzigen;
 • U mag geen ongepaste naam kiezen; dus geen scheldwoorden of merknamen.
 • Bent u minderjarig, dan dient de advocaat namens uw ouder of gezaghouder een verzoek tot uw voornaamswijziging in.

Niet iedereen kan naar de Nederlandse rechter voor een voornaamswijziging. De volgende landen hebben namelijk een overeenkomst gesloten. Onderdanen van de ene lidstaat kunnen hun voor- of achternaam niet wijzigen in een andere lidstaat:

 • Nederland
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Italië
 • Luxemburg
 • Oostenrijk
 • Portugal
 • Spanje
 • Turkije

Vernieuwen van documenten

Nadat uw naam is gewijzigd, is de naam op uw legitimatiebewijs en andere officiële documenten niet meer rechtsgeldig. U moet deze daarom laten vernieuwen. Denk bijvoorbeeld aan uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart en rijbewijs.

Achternaam wijzigen

Voor het wijzigen van uw achternaam geldt een andere procedure.

Contact

Als u uw voornaam wilt wijzigen, moet u naar de rechtbank. Op de website van Dienst Justis leest u meer over naamswijzigingen. Ook vindt u via deze website een rechtbank bij u in de buurt.

Uitvoerende instantie