Achternaam wijzigen

Een achternaam (geslachtsnaam) wijzigen kan alleen onder strenge voorwaarden. Een verzoek tot het wijzigen van uw achternaam dient u in bij screeningsautoriteit Justis.

Aanpak

  1. U dient een schriftelijk verzoek in bij Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op de website van Justis vindt u meer informatie en het aanvraagformulier.
  2. Zodra uw verzoek in behandeling komt, krijgt u van Justis een ontvangstbevestiging met een betalingsverzoek.
  3. Nadat uw betaling is ontvangen, onderzoekt Justis uw verzoek onder meer door het horen van alle belanghebbenden.
  4. Op basis van dit onderzoek beslist Justis of uw achternaam wordt gewijzigd.
  5. Als Justis uw naamswijziging goedkeurt, wordt de geslachtsnaam veranderd bij Koninklijk Besluit.
  6. Enkele weken na het besluit krijgt u een officieel uittreksel van de naamswijziging. Justis stuurt ook een uittreksel naar de burgerlijke stand van uw geboortegemeente en naar de burgerlijke stand van uw woonplaats. De gewijzigde achternaam wordt aangetekend op uw geboorteakte en opgenomen in de basisregistratie personen (BRP).

Wat heeft u nodig?

Uw verzoek tot het wijzigen van uw achternaam doet u via een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier vindt u op de website van Justis. Bij uw aanvraag moet u bijlagen meesturen. Welke bijlagen dit in uw geval zijn, leest u in de brochure Naamswijziging. De brochure vindt u op de website van Justis.

Let op: bij uw aanvraag moet u ook een geboorteakte meesturen. De geboorteakte moet recent zijn afgegeven. Een akte mag bij de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Kosten

De kosten voor het wijzigen van de achternaam vindt u op de website van Justis.

Termijn

De beslissing over de naamswijziging volgt meestal 20 weken na de indiening van het verzoek tot naamswijziging.

Bijzonderheden

Voor het wijzigen van de achternaam gelden voorwaarden. Kijk voor deze voorwaarden op de website van Justis.

Vernieuwen van documenten

Nadat uw naam is gewijzigd, is de naam op uw legitimatiebewijs en andere officiële documenten niet meer juist. U moet deze daarom laten vernieuwen. Denk bijvoorbeeld aan uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs.

Achternaam wijzigen kinderen

Wilt u de achternaam van uw kinderen veranderen? Degene van wie de achternaam is, moet dan een aantal jaar voor het kind gezorgd hebben. Dit is:

  • 3 jaar voor kinderen vanaf 12 jaar
  • 5 jaar voor kinderen tot 12 jaar

Voornaam wijzigen

Voor het wijzigen van uw voornaam geldt een andere procedure.

Verschil naamswijziging, naamskeuze en naamgebruik

Er zijn verschillen tussen naamswijziging, naamskeuze en naamgebruik. Op de website Dienst Justis vindt u meer informatie over deze verschillen.

Contact

Een verzoek tot het wijzigen van uw achternaam, dient u in bij Justis.