Vervoersvoorzieningen, gehandicapten en ouderen

Kunt u geen gebruik maken van het openbaar vervoer, vanwege een beperking? Dan kan de gemeente u helpen met een vervoersvoorziening. De vervoersvoorziening is geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). PlusOV verzorgt het vervoer met een Wmo-pas.

Online regelen

Melding vervoersregeling doen

Een taxirit reserveren met uw Wmo-vervoerpas bij PlusOV

Aanpak

Vervoersvoorziening melden

Wilt u in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening, dan meldt u dat bij het sociaal team met het meldingsformulier

Rit reserveren bij PlusOV

Heeft u al een Wmo-vervoerspas? Dan reserveert u uw rit rechtstreeks bij PlusOV op www.plusov.nl.

2 tarieven

 • Voor vervoer met PlusOV tot 20 kilometer betaalt u € 0,18 per km;
 • Vanaf 20 kilometer betaalt u € 1.84 per km. Voor dit hoger tarief kunt u een vergoeding aanvragen. 

Vanaf 5 zones of 25 kilometer kunt u het goedkoopst met Valys reizen. Reist u tussen 20 en 25 kilometer, dan kunt u een vergoeding vragen bij Publiekscontacten zorg. Dat kan met het aanvraagformulier.

Vergoeding hoger tarief aanvragen

Is uw bestemming tussen de 20 en 25 kilometer dan betaalt u het hogere tarief. U kunt een vergoeding van dit hogere tarief aanvragen. Dat kan met het aanvraagformulier (pdf, 200 KB). 

De aanvraag over 2020 moet uiterlijk 31 januari 2021 binnen zijn. U kunt het ingevulde formulier opsturen of afgeven bij de balie in het stadhuis:

Aanvraagformulier opsturen

Het ingevulde formulier en de bijlagen (de nota's van PlusOV) kunt u opsturen naar:
Publiekscontacten zorg
Antwoordnummer 225
7400 GC  Deventer     

(postzegel niet nodig)

Aanvraagformulier afgeven

Het formulier en de nota’s kunt u ook afgeven bij de balie van Publiekscontacten zorg in het stadhuis.
 

Kosten

Uw bijdrage aan PlusOV

U betaalt het opstaptarief en het bedrag per gereisde kilometer.

PlusOV regiovervoer

Als u in aanmerking komt voor reizen met PlusOV dan kunt u daarmee reizen tot 40 kilometer vanaf uw eigen woning. Hierbij geldt tot 20 kilometer een gereduceerd tarief. Vanaf 20 kilometer betaalt u een hoger tarief. Voor dit hoger tarief kunt u een vergoeding aanvragen bij Publiekscontacten zorg.

Voorwaarden

Als u niet met het gewone openbaar vervoer kunt reizen

PlusOV verzorgt het Collectief vraagafhankelijk vervoer in de gemeente. Wanneer u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld vanwege een beperking dan kunt u gebruik maken van PlusOV. Daarmee kunt u reizen tot 40 kilometer vanaf uw eigen woning.

2 tarieven

 • Voor het vervoer met PlusOV tot en met 20 kilometer betaalt u een gereduceerd tarief.
 • Vanaf 21 kilometer tot 25 kilometer betaalt u een hoger tarief van € 1,70 per kilometer.

Voor wie zijn de vervoersvoorzieningen?

U komt in aanmerking voor een vervoersvoorziening als:

 • u zich door een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunt verplaatsen;
 • u langer dan 6 maanden afhankelijk bent van de voorziening.

Valys

Voor vervoer buiten de regio kunt u terecht bij Valys. U heeft daarvoor een Valyspas nodig. Deze pas vraagt u aan met het formulier op de website www.valys.nl. Voor het aanvragen van de Valyspas heeft u van de gemeente 1 van de volgende bewijzen nodig:

 • bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer;
 • bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of –scootmobiel;
 • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
 • een OV-begeleiderskaart;
 • beschikt u niet over 1 van de hierboven genoemde bewijzen? Dan kunt u een verklaring van de gemeente vragen voor bovenregionaal vervoer. Neem daarvoor contact op met Publiekscontacten zorg

Voor meer informatie over Valys kijkt u op hun website.

Bijzonderheden

​Uw melding voor een vervoersvoorziening en informatie over kosten verloopt via het sociale team.

Heeft u een vervoersvoorziening? Dan geldt:

 • Rit reserveren en betalen: u doet dit rechtstreeks bij www.plusov.nl
 • Vervoerspas: gebruikers (pashouders) van PlusOV ontvangen van PlusOV hun vervoerspas.
 • Vervoerspas verloren: bent u uw PlusOV vervoerspas kwijt? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Klacht indienen: u kunt bij PlusOV terecht voor meer informatie of als u een klacht heeft over het vervoer.   

Contact

Vervoerspas verloren?

Bent u uw PlusOV vervoerspas kwijt? Neem dan contact op met Publiekscontacten zorg.

Sociaal team

Voor uw vraag of melding voor een vervoersvoorziening kunt u terecht bij het sociaal team

U kunt alle sociale teams Deventer bereiken via één centraal e-mailadres en één centraal telefoonnummer:

Waar vindt u in Deventer de sociale teams?

 • bekijk de kaart met de sociale teams Deventer. Als u uw postcode of adres invult dan vindt u het team in uw wijk.

Spreekuren

Veel sociale teams hebben spreekuur. U vindt ze op de website van de sociale teams.