Vervoersvoorziening, gehandicapten en ouderen

U kunt een vervoersvoorziening (Wmo-Taxipas) aanvragen bij Team Toegang Wmo als u niet zelfstandig kunt reizen. U komt hiervoor in aanmerking als u langdurig niet kunt reizen met het openbaar vervoer en u geen andere manier heeft om u te (laten) vervoeren. 

Aanpak

Het Wmo vervoer is bedoeld voor sociaal en recreatief vervoer in en om Deventer. PlusOV regelt het vervoer en is een samenwerking van een aantal gemeenten in de regio. De taxi haalt u thuis op en vervoert u naar een bezoek aan familie en vrienden of activiteiten in uw vrije tijd. U reist over het algemeen samen met anderen. U betaalt voor iedere rit een bijdrage.

Let op: PlusOV vervoert u niet naar werk, school of dagbesteding. Voor behandeling in het ziekenhuis kunt u gebruik maken van Zittend ziekenvervoer via de zorgverzekering.

Vervoersvoorziening melden

Wilt u in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening, dan meldt u dat bij Team Toegang Wmo met het meldingsformulier

Rit reserveren bij PlusOV

Heeft u al een Wmo-vervoerspas? Dan reserveert u uw rit rechtstreeks bij PlusOV op www.plusov.nl.

Tarieven

Voor iedere rit betaalt u een ritbijdrage. Kijk voor de actuele bedragen op www.plusov.nl

Vergoeding hoger tarief aanvragen

Is uw bestemming tussen de 20 en 25 kilometer dan betaalt u het hogere tarief. U kunt een vergoeding van dit hogere tarief aanvragen bij Publiekscontacten zorg. Dat kan met het aanvraagformulier (pdf, 200 KB). 

Aanvraagformulier opsturen 

Het ingevulde formulier en de bijlagen (de nota's van PlusOV) kunt u opsturen naar:

Publiekscontacten zorg

Antwoordnummer 225

7400 GC Deventer

(postzegel niet nodig)

Aanvraagformulier afgeven

Het formulier en de nota’s kunt u ook afgeven bij de balie van Publiekscontacten zorg in het stadhuis.

Kosten

Uw bijdrage aan PlusOV

U betaalt het opstaptarief en het bedrag per gereisde kilometer.

PlusOV regiovervoer

Als u in aanmerking komt voor reizen met PlusOV dan kunt u daarmee reizen tot 40 kilometer vanaf uw eigen woning. Hierbij geldt tot 20 kilometer een gereduceerd tarief. Vanaf 20 kilometer betaalt u een hoger tarief. Voor dit hoger tarief kunt u een vergoeding aanvragen bij Publiekscontacten zorg.

Voorwaarden

Als u niet met het gewone openbaar vervoer kunt reizen

PlusOV verzorgt het vervoer voor de gemeente Deventer. Wanneer u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld vanwege een beperking dan kunt u gebruik maken van PlusOV. Daarmee kunt u reizen tot 40 kilometer vanaf uw eigen woning.

Tarieven

Voor de ritten die u met PlusOV maakt, betaalt u een ritbijdrage. Kijk voor de actuele tarieven op www.plusov.nl.

Voor wie zijn de vervoersvoorzieningen?

U komt in aanmerking voor een vervoersvoorziening als:

  • u door een beperking niet zelfstandig kunt reizen;
  • u langdurig afhankelijk bent van de voorziening.

Valys

Voor vervoer buiten de regio kunt u terecht bij Valys. Deze voorziening is niet geregeld door de gemeente Deventer. Voor meer informatie over Valys kijkt u op hun website.

Bijzonderheden

U vraagt een vervoersvoorziening aan via Team Toegang Wmo.

Heeft u al een Wmo-taxipas voor PlusOV? Dan geldt:

  • Rit reserveren en betalen: u doet dit rechtstreeks bij www.plusov.nl/klantenservice
  • Vervoerspas: gebruikers (pashouders) van PlusOV ontvangen van PlusOV hun vervoerspas.
  • Vervoerspas verloren: bent u uw PlusOV ververvoerspas kwijt? Neem dan contact op met de gemeente.
  • Klacht indienen: u kunt bij PlusOV terecht voor meer informatie of als u een klacht heeft over het vervoer.

Contact

Team Toegang Wmo

Voor uw vraag of melding voor een vervoersvoorziening kunt u terecht bij Team Toegang Wmo.

 PlusOV