Verklaring onder ede of belofte

Officiële gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het buitenland, zoals geboorte, huwelijk of overlijden moet u doorgeven bij de gemeente. U bent ook verplicht de officiële documenten van deze gebeurtenissen af te (laten) geven.

Kunt u deze documenten niet aanleveren? Dan is het soms mogelijk om een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Hierdoor zullen de gegevens alsnog worden opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Of u kiest voor de eed of de belofte, is afhankelijk van uw levensovertuiging. De gemeente controleert uw verklaring in andere registers als dit mogelijk is.

Het is strafbaar om onder ede onjuiste informatie door te geven.

Aanpak

U kunt een verklaring onder ede of belofte maar 1 keer afleggen.

De verklaring onder ede of belofte legt u af bij Publiekscontacten. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0570. Als dat nodig is, kan de verklaring worden afgelegd via een telefonische tolk.

De gemeente overlegt met u over de inhoud van de verklaring onder ede of belofte.

  • De verklaring wordt door u persoonlijk afgelegd.
  • De verklaring wordt op papier vastgelegd.
  • De verklaring wordt door u ondertekend.

Wat heeft u nodig?

Alle persoonlijke documenten die u in bezit heeft en waaruit het feit of gegeven blijkt.

Neem ook een pasfoto mee. Deze foto wordt bevestigd aan uw verklaring.

Bijzonderheden

Bijna alle publieke- en overheidsinstellingen maken gebruik van uw persoonsgegevens zoals deze in de basisregistratie personen (BRP) zijn opgenomen. Daarom is een juiste registratie ook voor uzelf van groot belang.

De aanleiding tot het afleggen van een verklaring onder ede of belofte kan zijn:

  • uw 1e inschrijving in de BRP;
  • uw mondelinge of schriftelijke verzoek tot opname van uw gegevens;
  • een verzoek van de gemeente.

Wijzigingen na verklaring

De gegevens die naar aanleiding van een verklaring onder ede of belofte zijn opgenomen, kunnen alléén worden gewijzigd als u alsnog de officiële brondocumenten kunt leveren.

Contact

Voor een verklaring onder ede of belofte kunt u terecht in stadhuis Deventer. In Bathmen en Schalkhaar kunt u niet terecht voor verklaring onder ede of belofte.