Uittreksel

In sommige situaties heeft u een uittreksel nodig. U bewijst daarmee dat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Of u toont daarmee aan dat u bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente.

Het doel van uw aanvraag bepaalt of u een uittreksel burgerlijke stand of een uittreksel basisregistratie personen (BRP) nodig heeft. En ook welke gegevens hierop moeten staan. Zie het tabblad Bijzonderheden. Geef de reden van uw aanvraag aan in het online aanvraagformulier.

Aanpak

Aanvraag door inwoners/burgers

Voor een aanvraag als inwoner/burger heeft u DigiD nodig.

Aanvraag Uittreksel burgerlijke stand. Dit uittreksel heeft u nodig als u wilt bewijzen dat een geboorte, overlijden, huwelijk of partnerschapsregistratie heeft plaatsgevonden. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Zie voor de verschillende uittreksels het tabblad Bijzonderheden.

Aanvraag Uittreksel basisregistratie personen (BRP). Met dit uittreksel toont u aan dat u bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u woont. Zie voor de verschillende uittreksels het tabblad Bijzonderheden.

Bent u Nederlander, maar woont u in het buitenland? Dan kunt u het uittreksel alleen online aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u deze niet, vraag dan eerst uw DigiD aan. Is dit voor u niet mogelijk, neem dan contact op met Publiekscontacten.

Aanvraag door bedrijven

Bent u een bedrijf, zoals advocaat of notaris, dan heeft u soms uittreksels nodig van uw cliënt. U kunt deze direct online aanvragen.

Voor een aanvraag heeft u eHerkenning nodig (minimaal niveau 2+). Net als de achternaam (zonder voorvoegsel), geboortedatum en het BSN van uw cliënt.

Kosten

De kosten van een online aanvraag zijn in sommige gevallen lager dan de kosten van een aanvraag aan de balie/via de post.

Tarieven 2021
Uittreksel burgerlijke stand (aanvraag online/balie/post) € 14,00
Uittreksel BRP overig/internationaal (aanvraag online) € 16,90
Uittreksel BRP overig/internationaal (aanvraag post/balie) € 19,85
Uittreksel BRP standaard (aanvraag online) € 13,95
Uittreksel BRP standaard (aanvraag post/balie) € 16,90

Met PIN betalen heeft onze voorkeur. Betalen met creditcard is niet mogelijk.

Termijn

Uittreksel burgerlijke stand

Vraagt u het document online aan of op de locaties Bathmen of Schalkhaar? U ontvangt het document binnen 3 werkdagen per post. Doet u de aanvraag in stadhuis Deventer, dan is het document klaar terwijl u wacht.

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Vraagt u het document online aan? Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u het binnen 3 werkdagen per post. Doet u de aanvraag aan de balie, dan is het document klaar terwijl u wacht.

Bijzonderheden

Uittreksel burgerlijke stand

Er zijn 7 akten van de burgerlijke stand:

 • akte omzetting partnerschap
 • akte van beëindigen partnerschap
 • akte van partnerschapsregistratie
 • echtscheidingsakte
 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • overlijdensakte 

De akten van de burgerlijke stand zijn ook in een internationale versie verkrijgbaar. Dit document is 9-talig. Het uittreksel is in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Turks, Portugees, Grieks en Joegoslavisch. In het aanvraagformulier vinkt u hiervoor 'akte in meerdere talen' aan. 

Uittreksel basisregistratie personen

Er zijn 7 uittreksels basisregistratie personen (BRP):

 • uitreksel BRP standaard

  Uittreksel met naam- en adresgegevens en geboortedatum.


 • uittreksel BRP voor woning inclusief adreshistorie

  Uittreksel met naam- en adresgegevens, geboortedatum, datum inschrijving in Nederland en alle vorige adressen (adreshistorie).


 • uittreksel BRP voor echtscheiding inclusief datum inschrijving in Nederland en nationaliteit

  Uittreksel met naam- en adresgegevens, geboortedatum, datum inschrijving in Nederland en nationaliteit.


 • uittreksel BRP inclusief burgerservicenummer

  Uittreksel met naam- en adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats en burgerservicenummer.


 • uittreksel BRP inclusief gezin
  Uittreksel met naam- en adresgegevens, geboortedatum en informatie gezinsleden/medebewoners.


 • internationaal uittreksel BRP

  Uittreksel met naam- en adresgegevens, geboorteplaats, geboortedatum, burgerlijke staat, datum inschrijving, nationaliteit en informatie ouders. In de talen, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Turks.


 • uittreksel ouderlijk gezag

  Uittreksel met persoonsgegevens en geboorteplaats van het kind en gegevens van het gezag zoals dit bij de gemeente bekend is. Het uittreksel is in het Nederlands en Engels.

Contact

U kunt een uittreksel burgerlijke stand en een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen op de locaties stadhuis DeventerBathmen en Schalkhaar.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.