Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten aanvragen (TONK)

Door het coronavirus heeft u misschien minder inkomsten. Daardoor heeft u moeite met het betalen van de huur of hypotheek van uw huis. Of de kosten van elektriciteit en water. Daarom is er de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Dit is een uitkering om u te helpen bij uw woonkosten.

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie. De gemeente kijkt hiervoor naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten
 • uw inkomen
 • welk deel van de kosten u nog zelf kunt betalen

U krijgt de TONK-uitkering maximaal 9 maanden: van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Korter kan ook.

Krijgt u een TONK-uitkering en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. Of als u verhuist of gaat samenwonen.

Aanpak

Zo vraagt u de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • Vul het formulier in.
 • Als u een partner heeft: onderteken samen met uw partner de verklaring partner (pdf, 572 KB).
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) zijn onder andere:

 • Uw inkomen is veel minder door het coronavirus (terugval in inkomen van 30% of meer).
 • U denkt dat uw inkomen de komende maanden niet stijgt.
 • U bent de hoofdhuurder of de eigenaar van het huis waarin u woont.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of financiële regeling. Of u krijgt wel al een andere uitkering, maar u heeft alsnog te weinig inkomen voor het betalen van uw woonkosten.
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen als inkomen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U beschikt niet over meer vermogen dan de vermogensgrens.

Vermogensgrens

De vermogensgrens hangt af van uw situatie:

 • Alleenstaande € 6.295
 • Alleenstaande ouder € 12.590
 • Gehuwden/samenwonenden € 12.590

Wat telt mee als vermogen voor de vermogensgrens?

Het gaat in ieder geval om geldmiddelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Het gaat dan dus (ook) om middelen die snel tot geld omgezet kunnen worden. Met beschikbare geldmiddelen wordt in ieder geval bedoeld:

 • contant geld;
 • geld op privé betaal- en spaarrekeningen (spaarrekeningen van kinderen tellen niet mee);
 • cryptovaluta (zoals bitcoins);
 • de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Voor de vermogensgrens telt niet als vermogen: 

Het voor de uitoefening van het bedrijf of zelfstandig beroep noodzakelijke vermogen, waaronder mede begrepen het vermogen gebonden in de door de zelfstandige of zijn gezin in eigendom bewoonde woning met bijbehorend erf.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bijzonderheden

Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Wet- en regelgeving