Amateurkunst, subsidie

Om kunstactiviteiten mogelijk te maken, stimuleert en ondersteunt gemeente Deventer de deelname aan en de ontwikkeling van amateurkunst. Dat doet zij met de subsidieregeling Amateurkunst. De subsidieregeling kent 2 vormen van ondersteuning: een projectsubsidie en structurele subsidie.

Direct regelen

Projectsubsidie amateurkunst aanvragen (inwoners)  >>>

Projectsubsidie amateurkunst aanvragen (bedrijven)  >>>

Structurele subsidie amateurkunst aanvragen (inwoners)  >>>

Structurele subsidie amateurkunst aanvragen (bedrijven)  >>>

Aanpak

DigiDEen projectsubsidie (inwoners of bedrijven) of structurele subsidie (inwoners of bedrijven) vraagt u aan via het online aanvraagformulier. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Gevraagde documenten kunt u direct uploaden. Lukt dat niet, dan stuurt u de documenten naar onderstaande adres. Vermeld hierbij uw zaaknummer. Dit nummer staat in de officiële bevestiging van uw aanvraag, die u binnen 3 werkdagen ontvangt via de post.

Gemeente Deventer
College van B&W
T.a.v. Annejos Termaat
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Projectsubsidie

Een projectsubsidie kunt u aanvragen voor een eenmalige presentatie, zoals:

  • een concert
  • voorstelling
  • een expositie

Ook multidisciplinaire en educatieve projecten of samenwerkingsprojecten tussen amateurkunstorganisaties kunnen in aanmerking komen. Het advies is aanvragen voor een projectsubsidie zoveel mogelijk in te dienen in december voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Doe de aanvraag in ieder geval minimaal 2 maanden voor de aanvang van het project. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen, zolang er nog voldoende subsidiebudget beschikbaar is.

Structurele subsidie

Structurele subsidie bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per actief lid. De hoogte van de ledensubsidie is afhankelijk van de tak van amateurkunst. De aanvraag voor deze subsidie moet vóór 1 december voorafgaand aan het subsidiejaar worden ingediend.

Wat heeft u nodig?

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • alle gevraagde bijlagen.