Scootmobiel en driewielfiets

Kunt u geen gebruik maken van gewone vervoersmiddelen? Dan kan de gemeente u helpen met een scootmobiel of een driewielfiets. Deze voorziening is geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Aanpak

Online melding vervoersvoorziening doen 

U kunt online uw melding doen met het meldingsformulier. U logt in met uw DigiD. 

Schriftelijke melding doen

Wilt u de melding schriftelijk doen, vraag dan eerst een meldingsformulier aan via telefoonnummer 14 0570. U vult het formulier volledig in. De melding stuurt u samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

Gemeente Deventer

Publiekscontacten zorg

Postbus 5000

7400 GC Deventer

Aan de balie melding doen

U kunt ook een melding doen bij Publiekscontacten zorg. Dat kan direct aan de balie, maar u kunt ook eerst het aanmeldformulier aanvragen via telefoonnummer 14 0570. Dit formulier levert u dan ingevuld in bij de balie Publiekscontacten. Neem in beide gevallen een geldig legitimatiebewijs mee.

Bij Publiekscontacten zorg kunt u verder informatie krijgen over de verschillende soorten voorzieningen, de vergoedingen en de voorwaarden.

Kosten

Eigen bijdrage

Voor hulp en ondersteuning die u bij de gemeente aanvraagt, betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage bedraagt per 1 januari 2020 € 19,00 per maand. Het CAK incasseert dit bedrag. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Termijn

Besluitvorming

De procedure duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van melding en ontvangst van alle gevraagde gegevens. Deze termijn wordt soms overschreden wanneer advies nodig is van externe instanties. Hierover ontvangt u tijdig een bericht.

Voorwaarden

Voor wie zijn de scootmobiel of driewielfiets ?

U komt in aanmerking een scootmobiel of driewielfiets als:

  • u zich door een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunt verplaatsen;
  • er door een onafhankelijke keuringsinstantie is vastgesteld dat u beperkingen heeft;
  • u langer dan 6 maanden afhankelijk bent van de voorziening;
  • Woont u in een WLZ-instelling, bijvoorbeeld verpleeg- of verzorgingstehuis? Dan kunt u geen aanvraag doen bij de gemeente. Informeer bij de instelling zelf voor meer informatie.

Bijzonderheden

U kunt kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) en zelf de voorziening aanschaffen of u laat de gemeente de voorziening kopen. Bij een PGB ontvangt u eenmalig een bedrag van de gemeente. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

De gemeente koopt de voorziening bij Welzorg, www.welzorg.nl of Medipoint, www.medipoint.nl. U maakt dan gebruik van zorg in natura en krijgt de voorziening in bruikleen van de gemeente. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Tijdens het gesprek met de Wmo consulent kunt u uw voorkeur voor een leverancier doorgeven.

Let op: u vraagt de voorziening altijd aan voordat u de kosten maakt.

Bruikleen stoppen

Wanneer de bruikleen van de vervoersvoorziening stopt, bijvoorbeeld door overlijden, dan meldt de gemeente dat bij de leverancier zodat deze kan worden opgehaald.

Lenen voor minder dan 6 maanden

Heeft u voor een korte periode een rolstoel nodig? Dan kunt u terecht bij 1 de uitleenwinkels in Deventer.

Contact

Voor een scootmobiel of driewielfiets kunt u terecht bij  Publiekscontacten zorg