Scootmobiel en driewielfiets

Kunt u geen gebruik maken van gewone vervoersmiddelen? Dan kan de gemeente u helpen met een scootmobiel of een driewielfiets. Deze voorziening is geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Direct regelen

Online een melding doen  >>>

of

Bel voor een afspraak om de melding aan de balie te doen  >>>

Aanpak

Online melding vervoersvoorziening doen 

 U kunt online uw melding doen met het meldingsformulier. U logt in met uw DigiD. Per e-mail krijgt u direct een ontvangstbevestiging (pdf). Na 3 werkdagen krijgt u per post een bevestiging van uw melding. Hierin staat ook uw contactpersoon vermeld.

Schriftelijke melding doen

Wilt u de melding schriftelijk doen, vraag dan eerst een meldingsformulier aan via telefoonnummer 14 0570. U vult het formulier volledig in. De melding stuurt u samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

Gemeente Deventer
Publiekscontacten zorg
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Na 3 werkdagen krijgt u per post een bevestiging van uw melding. Hierin staat ook uw contactpersoon vermeld.

Aan de balie melding doen

U kunt ook een melding doen bij Publiekscontacten zorg. Dat kan direct aan de balie, maar u kunt ook eerst het aanmeldformulier aanvragen via telefoonnummer 14 0570. Dit formulier levert u dan ingevuld in bij de balie Publiekscontacten. Neem in beide gevallen een geldig legitimatiebewijs mee.

Bij Publiekscontacten zorg kunt u verder informatie krijgen over de verschillende soorten voorzieningen, de vergoedingen en de voorwaarden.

Kosten

Eigen bijdrage

Met ingang van 1 januari 2020 betaalt een huishouden een vaste maandelijkse bijdrage van € 19 per maand voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo

Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Termijn

Besluitvorming

De procedure duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van melding en ontvangst van alle gevraagde gegevens. Deze termijn wordt soms overschreden wanneer advies nodig is van externe instanties. Hierover ontvangt u tijdig een bericht.

Voorwaarden

Voor wie zijn de scootmobiel of driewielfiets ?

U komt in aanmerking een scootmobiel of driewielfiets als:

  • u zich door een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunt verplaatsen;
  • er door een onafhankelijke keuringsinstantie is vastgesteld dat u beperkingen heeft;
  • u langer dan 6 maanden afhankelijk bent van de voorziening.

Bijzonderheden

Voor de kosten van de scootmobiel of driewielfiets kunt u een vergoeding krijgen van de gemeente. U kunt daarvoor een persoonsgebonden budget aanvragen. Laat u liever de gemeente de voorziening regelen of inkopen? Dan maakt u gebruik van zorg in natura.

Scootmobiel of driewielfiets via persoonsgebonden budget

Met ingang van 1 januari 2020 betaalt een huishouden een vaste maandelijkse bijdrage van € 19 per maand voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Het CAK incasseert dit bedrag.

De eigen bijdrage geldt niet voor:
- een cliënt of partner die een bijdrage voor langdurige zorg betaalt
- gehuwden die niet AOW-gerechtigd zijn
- personen tot 18 jaar (bij woningaanpassingen wordt een bijdrage van ouders gevraagd)

Wordt de scootmobiel of driewielfiets uw eigendom dan betaalt u niet meer dan de kostprijs. Het CAK houdt dit in de gaten en het abonnement wordt beëindigd als de kostprijs is betaald. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Let op: u vraagt de voorziening altijd aan voordat u de kosten maakt.

Scootmobiel of driewielfiets via zorg in natura

Kiest u ervoor dat de gemeente uw scootmobiel of driewielfiets regelt? Dat heet zorg in natura? Om te kunnen bepalen welke voorziening voor u het meest geschikt is, vindt een passing plaats. Dat betekent dat de vervoersvoorziening past bij uw persoonlijke omstandigheden en behoeften. De voorziening ontvangt u in bruikleen.

Bruikleen stoppen

Wanneer de bruikleen van de vervoersvoorziening stopt, bijvoorbeeld door overlijden, dan meldt de gemeente dat bij de leverancier zodat deze kan worden opgehaald.

 

Contact

Voor een scootmobiel of driewielfiets kunt u terecht bij  Publiekscontacten zorg