Scootmobiel

Een scootmobiel kan u helpen om u te verplaatsen binnen Deventer. Heeft u langdurig een scootmobiel nodig, kunt u niet ver lopen en heeft u geen ander vervoermiddel? Dan kunt u een melding indienen bij Team Toegang Wmo. Voordat u een melding doet kunt u ook bij een ergotherapeut in Deventer informeren of een scootmobiel iets voor u kan zijn.

Aanpak

Online melding vervoersvoorziening doen 

U kunt online uw melding doen met het meldingsformulier. U logt in met uw DigiD. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Vervoer en verplaatsen.

Kosten

Voor hulp en ondersteuning die u van de gemeente ontvangt, betaalt u mogelijk een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Termijn

Besluitvorming

De procedure duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van melding en ontvangst van alle gevraagde gegevens. Deze termijn wordt soms overschreden wanneer advies nodig is van externe instanties. Hierover ontvangt u tijdig een bericht.

Voorwaarden

U komt in aanmerking een scootmobiel als:

  • U zich door een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunt verplaatsen;
  • U bent in staat om zelfstandig en veilig een scootmobiel te besturen/gebruiken; 
  • Er door een onafhankelijke keuringsinstantie is vastgesteld dat u beperkingen heeft;
  • U langer dan 6 maanden afhankelijk bent van de voorziening;
  • Woont u in een WLZ-instelling, bijvoorbeeld verpleeg- of verzorgingstehuis? Dan kunt u geen aanvraag doen bij de gemeente. Informeer bij de instelling zelf voor meer informatie.

Bijzonderheden

U kunt kiezen voor een Persoonsgebonden budget (PGB) en zelf de voorziening aanschaffen of u laat de gemeente de voorziening kopen. Bij een PGB ontvangt u eenmalig een bedrag van de gemeente. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

De gemeente koopt de voorziening bij Welzorg, www.welzorg.nl of Medipoint, www.medipoint.nl. U maakt dan gebruik van zorg in natura en krijgt de voorziening in bruikleen van de gemeente. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Tijdens het gesprek met de Wmo coach kunt u uw voorkeur voor een leverancier doorgeven.

Let op: u vraagt de voorziening altijd aan voordat u de kosten maakt.

Bruikleen stoppen

Wanneer de bruikleen van de vervoersvoorziening stopt, bijvoorbeeld door overlijden, dan meldt de gemeente dat bij de leverancier zodat deze kan worden opgehaald.

Lenen voor minder dan 6 maanden

Heeft u voor een korte periode een rolstoel nodig? Dan kunt u terecht bij 1 de uitleenwinkels in Deventer.

Contact

Voor een scootmobiel kunt u terecht bij Team Toegang Wmo.