Rolstoelen

Heeft u langdurig en dagelijks een rolstoel nodig? Dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een rolstoel in bruikleen. Deze voorziening is geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Aanpak

Digitaal melden

U kunt digitaal uw melding doen. U logt in met uw DigiD. Voor meer informatie kunt u terecht bij Team Toegang Wmo.

Hoe werkt het?

Het aanvragen van zorg en ondersteuning doet u in drie stappen.

Stap 1: Neem contact op met team Toegang Wmo
Voordat u uw verzoek indient neemt u contact op met team Toegang Wmo. U kunt ook een meldingsformulier (Pdf, 415 KB) invullen.

Stap 2: Ga in gesprek

Na uw melding gaat u in gesprek met een medewerker van team Toegang Wmo. Dit heet een keukentafelgesprek. Het gesprek vindt binnen 6 weken na uw melding plaats. Samen met u bespreekt de medewerker:

 • Uw situatie;
 • Wat u zelf kunt doen;
 • Wat familie/vrienden/buren kunnen doen;
 • Welke zorg en/of ondersteuning u nodig heeft.

Als u wilt kunt u iemand meenemen naar dit gesprek. Dit kan zijn iemand uit uw eigen omgeving of een Onafhankelijke Cliëntondersteuner.

Stap 3: Een ondersteuningsplan maken

U krijgt een verslag van het gesprek. Dit heet een ondersteuningsplan. Op basis van dit plan neemt de gemeente binnen 2 weken een besluit. U ontvangt een brief of u ondersteuning krijgt en welke ondersteuning u krijgt.

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om zelf een plan in te dienen en deze te bespreken met de wmo-coach

Voorwaarden

Voor wie?

U kunt een rolstoel in bruikleen aanvragen voor langer dan een half jaar:

 • Als u zich door een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunt verplaatsen of het hulpmiddel nodig heeft om zelfstandig te kunnen functioneren in en om het huis;
 • Als er door een onafhankelijke keuringsinstantie is vastgesteld dat u beperkingen heeft;
 • Als u langer dan 6 maanden afhankelijk bent van de voorziening;
 • Woont u in een WLZ-instelling, bijvoorbeeld verpleeg- of verzorgingstehuis? Dan kunt u geen aanvraag doen bij de gemeente. Informeer bij de instelling zelf voor meer informatie.

Sportrolstoel

 • U moet rolstoelafhankelijk zijn voor het bedrijven van een sport;
 • U ontvangt een standaardbedrag voor de aanschaf;
 • U krijgt éénmaal per 3 jaar een vast bedrag van maximaal € 2.750;
 • U ontvangt vaste tegemoetkoming voor onderhoud, verzekering en reparatie;
 • U bent aantoonbaar lid van een rolstoelsportvereniging.

Bijzonderheden

Heeft u langdurig en dagelijks een (elektrische) rolstoel nodig, dan kunt u deze aanvragen bij Team Toegang Wmo.

Hiervoor heeft de gemeente een contract met Welzorg en Medipoint. U kunt ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget. U ontvangt de rolstoel in bruikleen. Op de website van Vilans vindt u meer (onafhankelijke) informatie over hulpmiddelen bij het actief blijven bewegen.

Welke rolstoelen zijn er beschikbaar?

 • handbewogen (duw)rolstoel
 • actieve rolstoel
 • elektrische rolstoel
 • duwwandelwagen
 • sportrolstoel (zie Voorwaarden)

Lenen voor minder dan 6 maanden

Heeft u voor een korte periode een rolstoel nodig? Dan kunt u terecht bij 1 de uitleenwinkels in Deventer.

 

Contact

Voor een rolstoel kunt u terecht bij Team Toegang Wmo.

Meer informatie