Overtreding milieuregels melden

U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:

 • illegaal afval is gestort
 • de bodem is vervuild
 • stankoverlast is
 • geluidsoverlast is

U doet dan een verzoek om handhaving. Daarna kijkt de gemeente of de milieuregels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen tegen het bedrijf of particulier die de milieuregels heeft overtreden. 

Aanpak

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

 • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
 • U geeft door:
  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een duidelijke omschrijving van de overtreding
  • eventuele foto’s of tekeningen

Termijn

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voorwaarden

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de milieuregels.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen. Ook dit doet u bij de instantie die mag handhaven. Dat kan de gemeente zijn.