Opstijgen of landen met een luchtvaartuig

Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, luchtballonnen, zweefvliegtuigen en drones. 

Aanpak

Ontheffing voor helikopters en zweefvliegtuigen

Voor luchtvaartuigen als helikopters of zweefvliegtuigen kan de provincie ontheffing verlenen. Deze ontheffing voor gebruik van het luchtruim heet een TUG-ontheffing ('tijdelijk en uitzonderlijk gebruik'). Meer informatie hierover en aanvraagformulieren vindt u op de website van de Provincie Overijssel.

Luchtballonen

Luchtballonnen zijn (op basis van artikel 18 van de Regeling burgerluchthavens) vrijgesteld van de luchthavenregeling onder de volgende voorwaarden:

  • Voor het gebruik van de locatie moet een verklaring van geen bezwaar door de burgemeester zijn afgegeven. (Deze verklaring heeft betrekking op openbare orde en veiligheid.);
  • De uitvoerder van de vluchten moet ervoor zorgen dat de gekozen locatie aan de RVGLT (Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere terreinen) voldoet;
  • Voor het uitvoeren van vluchten is toestemming van de grondeigenaar nodig. Inspectie Leefomgeving en Transport ziet hierop toe en handhaaft;
  • De piloot moet een geregistreerd toestel hebben en een licentie (ballon-flight crew licensing).

Drones

Vliegt u met een drone? Dan heeft u een vliegbewijs nodig als de drone zwaarder is dan 250 gram. Hiervoor moet u eerst online een kennistest doen bij een erkende vliegschool.

Bent u eigenaar van een drone? Dan heeft u een exploitatienummer nodig. Meer informatie en het aanvragen van een vliegbewijs en exploitatievergunning vindt u op de website van de RDW.