Opstijgen of landen met een luchtvaartuig

Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, luchtballonnen, zweefvliegtuigen en drones. 

Aanpak

Ontheffing voor helikopters en zweefvliegtuigen

Voor luchtvaartuigen als helikopters of zweefvliegtuigen kan de provincie ontheffing verlenen. Deze ontheffing voor gebruik van het luchtruim heet een TUG-ontheffing ('tijdelijk en uitzonderlijk gebruik'). Meer informatie hierover en aanvraagformulieren vindt u op de website van de Provincie Overijssel.

Luchtballonen

Luchtballonnen zijn (op basis van artikel 18 van de Regeling burgerluchthavens) vrijgesteld van de luchthavenregeling onder de volgende voorwaarden:

  • Voor het gebruik van de locatie moet een verklaring van geen bezwaar door de burgemeester zijn afgegeven. (Deze verklaring heeft betrekking op openbare orde en veiligheid.);
  • De uitvoerder van de vluchten moet ervoor zorgen dat de gekozen locatie aan de RVGLT (Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere terreinen) voldoet;
  • Voor het uitvoeren van vluchten is toestemming van de grondeigenaar nodig. Inspectie Leefomgeving en Transport ziet hierop toe en handhaaft;
  • De piloot moet een geregistreerd toestel hebben en een licentie (ballon-flight crew licensing).

Drones

Vliegt u met een drone? Dan heeft u een vliegbewijs nodig als de drone zwaarder is dan 250 gram. Hiervoor moet u eerst online een kennistest doen bij een erkende vliegschool.

Bent u eigenaar van een drone? Dan heeft u een exploitantnummer nodig. Een vliegbewijs en exploitantnummer voor een drone vraagt u aan via de website van de RDW.

Hinder door vliegverkeer

Zie tabblad Bijzonderheden voor klachten over laagvliegende vliegtuigen.

Bijzonderheden

Klachten vliegverkeer

Heeft u een klacht over een laagvliegend vliegtuig? De gemeente heeft zelf geen bevoegdheid in het toezicht op de luchtvaart. De provincie Gelderland houdt toezicht op luchthaven Teuge.  

We geven klachten over vliegbewegingen door aan vliegveld Teuge en de provincie Gelderland. Zo proberen we (toekomstige) overlast van vliegverkeer te beperken. Als de klacht te verhelpen is, neemt de luchthaven contact op met de eigenaar van het betreffende vliegtuig en met de melder. 

Overtreding melden

De hoogtes waarop kleine vliegtuigen mogen vliegen zijn:

•    Boven de bebouwde kom: 300 meter hoogte
•    Buiten de bebouwde kom: 150 meter hoogte

Wij begrijpen dat u hinder kunt ervaren van vliegverkeer. Als u vermoedt dat een vliegtuig in overtreding is, kunt u contact opnemen met: 
•    de politie, telefoon 0900 88 44 of via e-mail luchtvaarttoezicht@politie.nl 
•    luchthaven Teuge, telefoon 055 323 85 85 of via info@teuge-airport.nl  
•    provincie Gelderland, provincieloket@gelderland.nl 

Om te beoordelen of er een overtreding is, zijn deze gegevens nodig: 

•    het registratienummer op de achterkant en/of aan de onderkant van de vliegtuigvleugel
•    de locatie van het vliegtuig (binnen of buiten de bebouwde kom)
•    eventueel: foto- of filmbeelden om de vlieghoogte vast te stellen
•    uiterlijke kenmerken van het vliegtuig 

Rijk en provincie

Het Rijk stelt het luchtvaartbeleid vast. Dit geldt ook voor het kleine vliegverkeer, met regels over vlieghoogtes en vliegroutes. 
De bevoegdheid voor het toezicht op het luchtruim ligt bij de KLPD, dienst Luchtvaart en bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. De provincie kan deze dienst inschakelen wanneer er een overtreding is.

De provincie Gelderland heeft een nieuw luchthavenbesluit voor luchthaven Teuge vastgesteld. Dit betreft de regels nabij het vliegveld zelf.