Monument slopen

Als u wilt slopen, moet u meestal een melding doen aan de gemeente. Meer hierover leest u bij 'Slopen van pand of woning, melding'. De gemeente is verplicht om de gezondheid en veiligheid van de mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Wilt u een monument slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als u een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen. Of als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Wanneer u mobiel gaat breken (sloopafval ter plaatse bewerken), moet u de gemeente van tevoren op de hoogte stellen van de werkzaamheden.

Direct regelen

Ga naar het Omgevingsloket Online (OLO)  >>>

Mobiel breken melden  >>>

Maak een afspraak Bouwen en Milieu  >>>

Aanpak

Als u wilt weten of u een vergunning aan moet vragen, kunt u op het Omgevingsloket Online (OLO) een vergunningcheck doen. Moet u een vergunning aanvragen? Dit doet u ook via het OLO.

Onder andere de volgende gegevens zijn nodig bij de aanvraag:

 • foto’s
 • een situatieschets
 • een korte beschrijving van het te slopen gebouw
 • een tekening van het gebouw met de maten (vaak een oude bouwtekening, hoeft niet door een architect)

Beschermd stads- en dorpsgezicht

Het gebied van de binnenstad inclusief het Rijsterborgherpark en de Worp (het plantsoen) behoren tot een beschermd stadsgezicht van Deventer. Of uw sloopproject binnen de grenzen van het stadsgezicht valt, kunt u navragen bij de gemeente.

Mobiel puinbreken

Wilt u mobiel gaan breken, dan kunt u online mobiel breken melden. De melding wordt gedaan door de uitvoerder van de werkzaamheden.

Kosten

Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Een overzicht van alle kosten vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening van de gemeente Deventer.

Voorwaarden

U moet in de volgende gevallen een omgevingsvergunning aanvragen:

 • Het gaat om de sloop van een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Het gaat om de sloop van een monument.
 • In het bestemmingsplan van de gemeente staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Sloopafval

 • Het sloopafval scheidt u zoveel mogelijk in verontreinigde en niet-verontreinigde delen;
 • Het verontreinigde afval biedt u aan als chemisch afval;
 • Het niet-verontreinigde scheidt u in herbruikbare en niet-herbruikbare materialen;
 • De niet-herbruikbare delen voert u af;
 • De herbruikbare delen (met name beton- en metselwerkpuin) worden door een recyclingbedrijf tot puingranulaat verwerkt.