Marktstandplaats aanvragen

Wilt u een eenmalige of vaste plaats op de markt innemen? Dan heeft u marktstandplaatsvergunning nodig.

Aanpak

Online aanvragen

Een markstandplaatsvergunning kunt u online aanvragen met eHerkenning.

U ontvangt per e-mail direct een ontvangstbevestiging (pdf) met zaaknummer. Houd dit zaaknummer bij de hand als u contact opneemt met de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een standplaatsvergunning, gelden ten minste de volgende voorwaarden:

 • u dient tenminste 3 weken voor de datum van de activiteit de aanvraag te hebben gedaan;
 • de standplaats dient bij voorkeur voor 10.00 uur te worden ingenomen;
 • de weg/grond moet na afloop schoon en ontdaan van alle afval worden achtergelaten;
 • de bestrating grond/wegdek mag niet worden beschadigd. Eventuele schade wordt op uw kosten hersteld;
 • er mag niets aan bomen en lichtmasten worden bevestigd;
 • in verband met de ligging van leidingen en kabels direct onder de bestrating, mag er niets in de grond worden geslagen;
 • eventuele aanwijzingen van de politie moeten worden opgevolgd;
 • eventueel aanwezige brandkranen moeten vrij blijven;
 • de ingang van De Waag moet worden vrijgehouden;
 • er mogen geen voertuigen en dergelijke achter de standplaats worden geplaatst;
 • de materialen/objecten moeten zo geplaatst worden, dat er een obstakelvrije doorgangsroute van minimaal 3,50 meter breed en 4,40 meter hoog vrij blijft voor hulpverleningsvoertuigen. Als bij calamiteiten blijkt dat de vrije doorgang desondanks wordt belemmerd, is alle daaruit voortvloeiende schade voor uw rekening en risico;
 • u moet de vergunning bij u hebben en tonen op verzoek van de politie.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bijzonderheden

Weekmarkten

De algemene warenmarkten zijn op:

 • vrijdag van 08.00 - 13.00 uur op de Brink
 • zaterdag van 09.00 - 17.00 uur op de Brink.

Wijkmarkten

De wijkmarkten vinden plaats op:

 • dinsdag van 08.00 -13.00 uur op de Beestenmarkt;
 • woensdag van 08.00 -13.00 uur bij winkelcentrum Keizerslanden;
 • donderdag van 08.00 -13.00 uur bij winkelcentrum Flora.

De markten in Deventer zijn tot ver in de omtrek bekend en geliefd. De wekelijkse markt op de Brink trekt veel bezoekers uit de regio.

Jaarmarkt/Goede Vrijdagmarkt

Deze grote warenmarkt met 350 kramen op het historische stadsplein de Brink, de Zandpoort en in de Keizerstraat kunt u jaarlijks bezoeken op Goede Vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.