Marktprecariobelasting

Staat u met verkoopwaar op een markt en heeft u voorwerpen in, op of boven gemeentegrond? Dan betaalt u daarvoor marktprecariobelasting.

Aanpak

De marktprecariobelasting wordt geheven door een aanslag.

 

Kosten

De tarieven van de marktprecariobelasting vindt u in de Verordening marktprecariobelasting van gemeente Deventer.

Bezwaar

Binnen 6 weken na dagtekening kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de aanslag marktprecariobelasting. U stuurt uw bezwaarschrift per post naar:

Regionale Belastingsamenwerking
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Contact

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.

Uitvoerende instantie