Digitaal Loket

Marktprecariobelasting

Staat u met verkoopwaar op een markt en heeft u voorwerpen in, op of boven gemeentegrond? Dan betaalt u daarvoor marktprecariobelasting.


Aanpak: 

De marktprecariobelasting wordt geheven door een aanslag.

 Kosten: 

De tarieven van de marktprecariobelasting vindt u in de Verordening marktprecariobelasting van gemeente Deventer.Bezwaar: 

Binnen 6 weken na dagtekening kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de aanslag marktprecariobelasting. U stuurt uw bezwaarschrift per post naar:

Regionale Belastingsamenwerking
Postbus 5000
7400 GC DeventerContact: 

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.

  • Telefoon: (0570) 69 34 43
  • WhatsApp
  • Post: Regionale Belastingsamenwerking, Postbus 5000, 7400 GC Deventer
  • Balie: stadhuis Deventer

Uitvoerende instantie: