Kamperen in het wild

Kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Wilt u buiten een terrein kamperen? Wilt u een camping oprichten? Voor bijzondere situaties kunt u een tijdelijke ontheffing of vergunning aanvragen bij de gemeente.

Aanpak

U kunt online uw aanvraag doen. In uw aanvraag zijn de volgende zaken beschreven:

  • reden
  • datum
  • tijdstip
  • plaats
  • naam van verantwoordelijke (instantie)

Kosten

Een kampeerontheffing kost € 35.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voorwaarden

De gemeente kan extra eisen stellen aan bijvoorbeeld de brandveiligheid, hygiëne en veiligheid.

Meer over de voorwaarden vindt u bij:

Bijzonderheden

Een tijdelijke ontheffing wordt vaak verleend in combinatie met een evenementenvergunning.

Lees meer bij:

Contact

Voor een ontheffing of vergunning voor kamperen buiten een terrein kunt u terecht in stadhuis Deventer.