Kamers verhuren

Wilt u in uw woning kamers verhuren? Daar heeft u een vergunning voor nodig (omzettingsvergunning kamerverhuur). De bewoners van deze kamers delen dan voorzieningen als keuken, badkamer en wc. Ook hebben de kamers geen eigen ingang met een eigen, door de gemeente toegekend, huisnummer. We gaan uit van 1 persoon per kamer. U heeft een vergunning nodig als u 3 of meer kamers verhuurt.

Blijft u zelf in de woning wonen of gaat u er zelf ook wonen? Dan heeft u een vergunning nodig als u 2 of meer kamers verhuurt.

Aanpak

Voordat u een aanvraag doet, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0570. Zo kunt u onderzoeken of er nog ruimte is voor een nieuw kamerverhuurpand binnen het postcodegebied. 

Is er nog ruimte voor een kamerverhuurpand, dan vraagt u de omzettingsvergunning kamerverhuur aan via het online aanvraagformulier (inloggen DigiD) of online aanvraagformulier (inloggen eHerkenning). U kunt dit formulier eerst bekijken en downloaden via www.deventer.nl/kamerverhuur-aanvraag (pdf, 110 KB). U kunt het ook opvragen via telefoonnummer 14 0570 of ophalen bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor een aanvraag heeft u nodig:

  • het volledig ingevulde aanvraagformulier;
  • bewijs van eigendom van de woonruimte;
  • adres en kadastrale gegevens van de woonruimte;
  • namen van eventuele huidige bewoners van de woonruimte;
  • een plattegrond van de bestaande situatie met oppervlaktematen;
  • een plattegrond van de gewijzigde situatie met oppervlaktematen. Hierbij geeft u aan welke ruimten gebruikt gaan worden als afzonderlijke woonruimte voor kamerbewoners.

Aanvraagformulier inleveren of opsturen

Samen met alle gevraagde documenten en gegevens levert u het aanvraagformulier in bij Publiekscontacten Vergunningen op Grote Kerkhof 1 of u stuurt het naar:

Gemeente Deventer

Team Ondernemen en Vergunningen

Postbus 5000

7400 GC Deventer

Wijzigingen aantal kamers bij kamerverhuur

Via het online formulier Wijzigen aantal kamers kamerverhuur (inloggen DigiD) of online formulier Wijzigen aantal kamers kamerverhuur (inloggen eHerkenning) kunt u een wijziging doorgeven in het aantal kamers dat u te huur aanbiedt. U kunt dit formulier eerst bekijken en downloaden via www.deventer.nl/kamerverhuur-aantal-kamers (pdf, 130 KB).

Wijzigen verhuurder

Een omzettingsvergunning kamerverhuur is persoonsgebonden. Bent u een nieuwe eigenaar en wilt u doorgaan met kamerverhuur? Dan moet de vergunning op uw naam worden overgeschreven. Dat vraagt u aan via het online formulier Wijzigen tenaamstelling omzettingsvergunning kamerverhuur (inloggen DigiD) of online formulier Wijzigen tenaamstelling omzettingsvergunning kamerverhuur (inloggen eHerkenning). U kunt dit formulier eerst bekijken en downloaden via www.deventer.nl/kamerverhuur-tenaamstelling (pdf, 83 KB).

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Wet elektronische publicaties. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Kosten

Aanvraag voor omzettingsvergunning kamerverhuur: € 1.251
Overschrijven van omzettingsvergunning op naam van een nieuwe eigenaar: € 57,50
Aanvraag wijzigen aantal kamers: € 108

Voorwaarden

Postcodegebied

Met de omzettingsvergunning wil de gemeente controle houden op het aantal kamerverhuurpanden en de ligging hiervan. Dit moet de leefbaarheid en de woningvoorraad in de buurten en dorpen behouden en/of bevorderen. Zo is er een grens gesteld aan het maximaal aantal kamerverhuurpanden per postcodegebied. Met ingang van 1 januari 2012 is deze grens vastgesteld op maximaal 7,5% van het totale aantal woningen.

Postcodegebied te klein

Het kan zijn dat er te weinig woningen in een postcodegebied zijn en dat kamerverhuur in dit postcodegebied niet is toegestaan.

Rekenvoorbeelden:

  • Een postcodegebied heeft 13 woningen. Rekensom 13 x 0,075 = 0,975. Uitkomst is minder dan 1 daarom geen kamerverhuur toegestaan.
  • Straat met 20 panden in het postcodegebied. Daarvan zijn er 18 een woning. Er zit geen kamerverhuurpand in het postcodegebied. Rekensom 18 x 0,075 = 1,35 woning in dit postcodegebied. Er is ruimte voor 1 kamerverhuurpand.
  • Straat met 20 woningen in het postcodegebied. Er zit al een kamerverhuurpand in het postcodegebied. Rekensom 20 x 0,075 = 1,5 woning in dit postcodegebied. Er is geen ruimte voor een 2e omzettingsvergunning.

Tips voor veilig verhuren

Voordat u kamers gaat verhuren, is het goed om alert te zijn op criminaliteit. Criminelen huren panden voor hun activiteiten om zelf uit het zicht van de overheid te blijven. Maar u als verhuurder krijgt problemen als uw pand in verband wordt gebracht met (drugs)criminaliteit. De politie heeft een flyer gemaakt met tips hoe u dit kunt voorkomen. Download de flyer Veilig uw pand verhuren (pdf, 142 KB).

Leefbaarheid

Het is niet de bedoeling dat door een kamerverhuurpand de leefbaarheid in een buurt onevenredig verslechtert. Daarom wordt een aanvraag omzettingsvergunning getoetst aan de leefbaarheid. Daarvoor wordt allerlei informatie over de directe omgeving van het pand verzameld. Zo wordt gekeken naar klachten die bij de gemeente bekend zijn over afval, geluidsoverlast, parkeren e.d in de directe omgeving van het pand. Ook vraagt de gemeente informatie op bij de politie, wijkmanager en team Toezicht. 

Technische eisen en brandveiligheid

Een kamerverhuurpand moet voldoen aan de eisen van onder andere de Woningwet en het Bouwbesluit. Hierin staan de technische eisen waaraan de woning moet voldoen. Ook gaat dit over de maatregelen voor brandveiligheid waarmee u rekening moet houden.

Als u in het kamerverhuurpand 5 of meer kamers verhuurt, dan moet u ook een melding brandveilig gebruik doen. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit.

Bestemmingsplan

De woning die u wilt omzetten in een kamerverhuurpand, moet een woonbestemming hebben. Dit is aangegeven in het bestemmingsplan.

Bent u een zorgaanbieder en wilt u kamers verhuren aan cliënten? Dan heeft u naast een omzettingsvergunning ook een omgevingsvergunning nodig voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Bouwen en verbouwen

Wanneer u bouwwerkzaamheden wilt uitvoeren voor het inrichten van een woning tot kamerverhuurpand, kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben.

Wet Bibob

Een Bibob-toets kan deel uitmaken van de procedure als u een omzettingsvergunning of een wijziging tenaamstelling aanvraagt. In dat geval moet u bij uw vergunningaanvraag inzicht geven in de herkomst van uw vermogen. 

Verordening

De omzettingsvergunning kamerverhuur is geregeld op grond van de Huisvestingsverordening Deventer 2019.

Contact

Voordat u een aanvraag doet, kunt u contact opnemen met team Ondernemen en Vergunningen via telefoonnummer 14 0570.