Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

Inwoners hebben het recht om stukken op te vragen. Ze kunnen een WOB-verzoek indienen.