Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Heeft u een minimuminkomen en geen uitzicht op werk? Bent u tussen de 21 en pensioengerechtigde leeftijd? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. Met de individuele inkomenstoeslag kunt u bijvoorbeeld openstaande rekeningen betalen of noodzakelijke spullen kopen. De gemeente keert deze toeslag 1 keer per 12 maanden uit.

Aanpak

Individuele inkomenstoeslag: eerst informatie aanvragen

 • Wilt u individuele inkomenstoeslag aanvragen? Overleg dan eerst met Publiekscontacten zorg. De medewerkers bespreken samen met u uw situatie en beoordelen of u mogelijk recht heeft op de toeslag.
 • Daarna kunt u een officiële aanvraag indienen. Dat gaat met een aanvraagformulier.
 • Na maximaal 8 weken krijgt u bericht of de aanvraag is toegekend.

Informatie en aanvragen individuele inkomenstoeslag

U kunt naar de balie van Publiekscontacten zorg komen. Aan de balie kunt u:

 • informatie krijgen over de individuele inkomenstoeslag
 • een aanvraagformulier krijgen
 • een ingevuld aanvraagformulier inleveren

Als u een afspraak maakt, voorkomt u wachttijd.

Digitaal

U kunt digitaal vragen om informatie over de individuele inkomenstoeslag. U logt in met uw DigiD. Publiekscontacten zorg neemt dan binnen 3 dagen contact met u op om afspraken te maken.

Aanvraag indienen

Heeft u overlegd met Publiekscontacten Zorg en wilt u een aanvraag indienen? Dat kan aan de balie of per post.

 • Lever het aanvraagformulier ingevuld in bij de balie Publiekscontacten zorgMaak een afspraak.
 • Of stuur het formulier op per post. U stuurt (een kopie van) de gevraagde gegevens en documenten mee. Het adres is:

Gemeente Deventer

Publiekscontacten zorg

Postbus 5000

7400 GC Deventer

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Op het aanvraagformulier staat welke documenten u mee moet sturen.

Schriftelijk bericht na 8 weken

Na maximaal 8 weken krijgt u schriftelijk bericht over uw aanvraag. De termijn start op de dag van de aanvraag, nadat de gemeente alle gevraagde gegevens en documenten heeft ontvangen.U kunt de individuele inkomenstoeslag elke 12 maanden opnieuw aanvragen.

Voorwaarden

Wanneer komt u voor de Individuele inkomenstoeslag in aanmerking?

 • u woont in de gemeente Deventer;
 • u bent tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • u heeft en/of uw gezinsleden hebben de afgelopen 5 jaar onafgebroken een inkomen ontvangen dat niet hoger is dan de bijstandsnorm. Bekijk de normbedragen op de website deventer.antwoordopbijstand.nl
 • uw eigen vermogen komt niet boven het maximale bedrag uit. Zie voor deze maximale bedragen de website van de Rijksoverheid;
 • u heeft binnen 12 maanden geen zicht op verbetering van inkomen;
 • u heeft de afgelopen 12 maanden geen Individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Bijzonderheden

Hoogte Individuele inkomenstoeslag

alleenstaande

€ 340

alleenstaande ouder

€ 433

gezin

€ 484

Andere regelingen bij laag inkomen

Individuele inkomenstoeslag is 1 van de regelingen die de gemeente Deventer heeft om mensen met een laag inkomen te helpen. Op de pagina Laag inkomen leest u welke regelingen er nog meer zijn.

Contact

Voor individuele inkomenstoeslag kunt u terecht bij Publiekscontacten zorg in het stadhuis.

Formulieren