Hulpmiddelen Wmo

Heeft u langdurig een hulpmiddel nodig om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen? Of om u in huis en daarbuiten goed te kunnen verplaatsen? Dan kunt u terecht bij de gemeente. Voor hulpmiddelen die u nodig hebt voor behandeling, verzorging of revalidatie gaat u naar uw zorgverzekeraar. Heeft u kortdurend een hulpmiddel nodig, dan kunt u terecht bij een thuiszorgwinkel.

 

Aanpak

Op de website Vilans Hulpmiddelenwijzer vindt u veel informatie over alle soorten hulpmiddelen. U leest hier ook waar u terecht kunt voor het hulpmiddel.

Meer informatie

Op de pagina Hulpmiddelen kunt u terecht voor meer informatie.

Kosten

Voor hulp en ondersteuning die u van de gemeente ontvangt, betaalt u mogelijk een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Bijzonderheden

Heeft u korter dan 6 maanden een hulpmiddel nodig? Dan kunt u terecht bij een thuiszorgwinkel in Deventer.

Thuiszorgwinkels in Deventer zijn:

  • Vegro Thuiszorgwinkel
  • Carinova (in samenwerking met Medipoint)
  • Zorgcomfort Deventer

Contact

Voor informatie over hulpmiddelen kunt u terecht bij Team Toegang Wmo.