Hulpmiddelen, gehandicapten en ouderen

Hulpmiddelen zijn voorzieningen die mensen met een beperking in staat stellen om beter te kunnen functioneren in hun eigen omgeving. Onder hulpmiddelen kunt u bijvoorbeeld verstaan een traplift of tillift. Deze hulpmiddelen kunt u aanvragen bij de gemeente.

Aanpak

Aanvragen bij de gemeente

Een traplift of tillift kunt u bij de gemeente aanvragen bij Publiekscontacten zorg.

Wat moet u meenemen?

  • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • Burgerservicenummers van u en eventueel uw partner
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeld-/vraagformulier

Hulpmiddelen van de thuiszorgwinkel                                                                                         

Voor kortdurende gebruik minder dan 6 maanden kunt u terecht bij de Vegro Thuiszorgwinkel Deventer. U kunt hierbij denken aan krukken, rollator, drempelhulp, hoog-laagbed en transferhulpmiddelen. 

  • Neem voor meer informatie contact op met Vegro thuiszorgwinkel 0800-2887766. 
  • Meer informatie vindt u op de website van Vegro.

Hulpmiddelen van de zorgverzekeraar                                                                                          

Voor sommige hulpmiddelen kunt u een beroep doen op uw Zorgverzekeraar, zoals een trippelwerkstoel, hoog-laagbed, bedbox, een aangepaste kinderstoel of verpleegartikelen.

  • Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar. 

 

Kosten

Hulpmiddelen via de gemeente

Voor hulpmiddelen die u bij de gemeente aanvraagt, betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen bij de Belastingdienst van 2 jaar geleden. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Hulpmiddelen van de thuiszorgwinkel                                                                                         

Voor informatie over de kosten van hulpmiddelen van de thuiszorgwinkel kunt u contact opnemen met Vegro Thuiszorgwinkel Deventer:

Contact

Voor informatie over hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen kunt u terecht bij