Grafuitgifte

De gemeente geeft graven uit op de gemeentelijke begraafplaats. Iedere inwoner kan een graf huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal 10 jaar. Verloopt de periode? Nabestaanden kunnen de grafrechten verlengen.

Aanpak

U kunt voor uzelf van tevoren al een recht tot begraven kopen. Maar u kunt ook besluiten dit over te laten aan uw nabestaanden of de begrafenisondernemer. U kunt dit recht voor 20 jaar aankopen. Daarna kunnen de nabestaanden dit recht desgewenst verlengen.

Kosten

Grafuitgifte Tjoenerhof 

Voor 20 jaar  Verlenging 10 jaar
particulier € 1076  € 538
kindergraf € 538  € 269
urnengraf € 538  € 269
familiegraf € 2152  € 1076

 

Grafuitgifte Bathmen 

Voor 20 jaar  Verlenging 10 jaar    
particulier € 1168  € 569
kindergraf € 584  € 292
urnengraf € 584  € 292

Neem voor informatie over de kosten van uitgifte en onderhoud van een graf op een andere begraafplaats contact op met Yarden Steenbrugge via telefoonnummer 0570 - 622 784

Bijzonderheden

Wanneer kan worden begraven?

Om een lichaam te mogen begraven, is toestemming (verlof) nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer, waarin staat dat aan het overlijden van de persoon in kwestie een natuurlijke oorzaak ten grondslag lag. Bij een onnatuurlijke dood, door bijvoorbeeld een ongeval kan het verlof tot begraven pas na toestemming van de officier van justitie worden afgegeven.

Schakel een begrafenisondernemer in

De begrafenisondernemer is op de hoogte van alle wettelijke regelingen en neemt vaak alle praktische zaken uit handen van de nabestaanden. Meestal regelt de begrafenisondernemer de hele begrafenis. Zo zorgt hij voor een kist, doet aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand en maakt afspraken met de gemeente over het begraven.

Advies: Neem in alle gevallen contact op met de contactpersoon van Yarden Steenbrugge. Uw contactpersoon bij Yarden Steenbrugge kan u vertellen of het om een gemeentelijke begraafplaats gaat. Als het niet gaat om gemeentelijke begraafplaats, weet de contactpersoon van Yarden bij wie u dan terecht kunt.

Meer informatie

Meer informatie over de gemeentelijke, kerkelijke en geprivatiseerde begraafplaatsen vindt u op de pagina Begraven.

Gemeentelijke begrafenis

De gemeente draagt zorg voor de uitvaart, als niemand initiatief neemt tot begrafenis of crematie van een stoffelijk overschot. De gemeente kan in eerste instantie alleen de eerste verzorging (het weghalen van de overledene en het bewaren) regelen. Er is dan enkele dagen tijd voor het zoeken van nabestaanden. Als geen nabestaande gevonden worden of als deze weigeren de uitvaart te regelen, wordt de overledene gewoonlijk begraven in een algemeen graf. Indien zich tussentijds iemand meldt die wenst dat de overledene een ander graf krijgt, dan mag dat wettelijk, maar er is wel toestemming voor nodig van de beheerder van de begraafplaats.

De begrafenis moet plaatsvinden uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden.

Ter beschikking stellen

Voor het ter beschikking stellen van een lichaam aan de wetenschap is een ondertekende verklaring nodig. Die kan bij leven worden afgegeven bij de medische faculteit van een universiteit. Deze verklaring moet door nabestaanden worden overlegd, als de gemeente van de woonplaats van de overledene toestemming wordt gevraagd. De huisarts krijgt een kopie

Contact

Voor informatie over grafuitgifte kunt u terecht bij Yarden Steenbrugge Diepenveen

Telefoon: 0570 - 622 784

E-mail: yardenhuis.steenbrugge@yarden.nl

Website: www.yarden.nl/contact