Gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden in de gemeente? U moet dit melden bij de gemeente en niet meer bij de politie. De politie heeft deze taak aan de gemeente overgedragen, met uitzondering van situaties waarbij het vermoeden van diefstal bestaat. Diefstal blijft tenslotte een politiezaak!

Direct regelen

Meld het voorwerp via verlorenofgevonden.nl  >>>

Maak een afspraak om het gevonden voorwerp af te geven  >>>

Aanpak

Een gevonden voorwerp kunt u melden bij de gemeente. Dat doet u via www.verlorenofgevonden.nl. Hier registreert u het voorwerp. Door alle gevonden en vermiste voorwerpen op 1 plaats te melden, is de kans groot dat iemand een verloren voorwerp terugvindt.

Het gevonden voorwerp geeft u af bij Team Toezicht & Handhaving. Zij kunnen u ook helpen met het maken van de melding. Heeft u een vraag? U kunt deze stellen via WhatsApp.

Team Toezicht & Handhaving

Team Toezicht vindt u in het stadhuis. Maak een afspraak

  • Bezoekadres: stadhuis Deventer, Grote Kerkhof 1, balie 19;
  • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur;
  • Telefoonnummer: 14 0570 

Bijzonderheden

Gevonden voorwerpen

Het gaat hierbij om voorwerpen die de eigenaar, zonder dat dit de bedoeling was, is kwijtgeraakt. Denk hierbij aan een verloren portemonnee, een verloren sieraad, een verloren tas enzovoort. Indien u een verloren voorwerp vindt, bent u verplicht hiervan aangifte te doen. Als u het voorwerp in een besloten ruimte vindt, bent u verplicht mededeling te doen aan de bewoner (woning), gebruiker of exploitant van deze ruimte (zwembad, openbaar vervoersmaatschappij). Voor verloren of gevonden fietsen kunt u bij Cambio terecht.

Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

Bij de aangifte kunt u aangeven dat u eigenaar van het gevonden voorwerp wilt worden. Als degene die het voorwerp verloren heeft, het niet heeft opgehaald, bent u in dit geval na een jaar de eigenaar geworden van het voorwerp.

Als u het voorwerp ter bewaring aan de gemeente heeft gegeven, kunt u alleen eigenaar worden indien het voorwerp een waarde heeft van meer van € 450,--.

U moet zich dan binnen één maand na de bewaartermijn van een jaar melden bij de gemeente. U zult zelf de bewaartermijn in de gaten moeten houden. De gemeente is niet verplicht om u voor het verlopen van de termijn te waarschuwen. Meldt u zich niet op tijd, dan bent u geen eigenaar van het voorwerp geworden en kunt u het dus niet meer opeisen.

Bewaartermijn gevonden voorwerpen

Team Toezicht & Handhaving bewaart de gevonden voorwerpen. Is de waarde onder de € 450, dan wordt het voorwerp 3 maanden bewaard. Daarna gaat het naar een goed doel. Heeft het voorwerp een waarde van € 450 of hoger? Dan bewaart Team Toezicht & Handhaving het voorwerp 1 jaar.

Huisdier gevonden

AMIVEDI registreert gevonden en vermiste huisdieren. Kijk voor meer informatie op www.amivedi.nl.