Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

Als u een inzamelactie of een collecte wilt houden, vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente. Als u bij het inzamelen een vaste standplaats inneemt, heeft u hiervoor ook een standplaatsvergunning nodig.

Aanpak

Wat heeft u nodig?

Om een collectevergunning aan te vragen, geeft u door:

 • de naam van uw organisatie;
 • wanneer en waar u de collecte wilt organiseren;
 • het doel waar het geld (of de spullen) naartoe gaat.

Bekijk vooraf het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Hiermee vergroot u de kans op toestemming voor de collecte.

Als u een inzameling doet in besloten kring, heeft u geen collectevergunning nodig.

Meer informatie

Meer informatie over het collecteren vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Kosten

Een collectevergunning kost € 35. U krijgt hiervoor een factuur toegestuurd.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een collectevergunning, gelden ten minste de volgende voorwaarden:

 • alleen personen van 16 jaar of ouder mogen collecteren;
 • de collectanten maken geen opmerkingen naar het publiek;
 • er mag alleen worden gecollecteerd met verzegelde bussen, eventueel vergezeld van intekenlijsten;
 • de collectanten moeten een afschrift van de vergunning bij zich hebben of een legitimatiebewijs van de collecterende instantie (die in het bezit is van een CBF-keurmerk);
 • op de bus, op de lijst of op een andere manier moet duidelijk zichtbaar zijn voor welk tijdvak en welk doel de collectanten mogen collecteren;
 • binnen een week na de collectedag of -periode wordt een ingevulde en ondertekende collectestaat aan de gemeente gezonden;
 • in het geval van een collecterende instantie die in het bezit is van een CBF-keurmerk, wordt binnen 2 jaar na de collectedag of -periode een financiële verantwoording, vergezeld van een accountantsverklaring met betrekking tot de gevoerde actie, overgelegd aan het Centraal Bureau Fondsenwerving te Amsterdam;
 • als de collecte niet doorgaat, wordt dit zo snel mogelijk aan de gemeente doorgegeven.

Wie zich niet houdt aan de voorschriften, krijgt bij een nieuwe aanvraag geen vergunning.