Echtscheiding melden

Een echtscheiding vraagt u aan bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. De scheiding is officieel zodra de gemeente waar u bent getrouwd, de echtscheiding registreert op uw huwelijksakte.

Aanpak

Uw advocaat, u of uw voormalige partner meldt de echtscheiding bij de gemeente waar u bent getrouwd. 

Bent u in een andere gemeente getrouwd dan waar u woont? Dan stuurt de gemeente waar u bent getrouwd de melding van de echtscheiding door naar uw woongemeente. Uw woongemeente registreert uw echtscheiding in de basisregistratie personen (BRP).

Voor de melding van de echtscheiding heeft u nodig:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand;
  • een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank;
  • de akten van berusting. Dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat.

Termijn

Is de beslissing van de rechter definitief (onherroepelijk)? Dan moet uw advocaat, u of uw voormalige partner de echtscheiding binnen 6 maanden melden bij de gemeente waar u bent getrouwd.

Bijzonderheden

Heeft u een minimuminkomen of geen inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation.

Contact

De echtscheiding moet worden gemeld bij de gemeente waar u bent getrouwd.

Uitvoerende instantie