Belastingen, betalingsregeling

Kunt u uw aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Maak dan gebruik van een automatische incasso. Het bedrag van de aanslag wordt dan in termijnen automatisch afgeschreven van uw rekening. Per belastingjaar betaalt u de aanslag in maximaal 10 termijnen.

Is het voor u niet mogelijk gebruik te maken van automatische incasso, maar wilt u de aanslag wel in termijnen betalen? Vraag dan zo snel mogelijk een betalingsregeling of uitstel van betaling aan bij de Regionale Samenwerking Financiële Administratie.

Direct regelen

Betalingsregeling en/of uitstel van betaling aanvragen  >>>

Aanpak

Online aanvragen

U kunt online een betalingsregeling en/of uitstel van betaling aanvragen. U logt hiervoor in met uw DigiD.

 

Schriftelijk aanvragen

Een betalingsregeling en/of uitstel van betaling kunt u ook schriftelijk aanvragen door een brief te sturen naar:

Regionale Samenwerking Financiële Administratie
T.a.v. Vorderingen
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Aan de balie aanvragen

De aanvraag voor een betalingsregeling en/of uitstel van betaling kunt u ook doen bij Publiekscontacten. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0570.

Wat heeft u nodig?

 • uw volledige naam;
 • uw volledig adres;
 • het aanslagnummer;
 • de reden waarom u geen gebruik maakt van een automatische incasso, maar een betalingsregeling aanvraagt.

Termijn

Een betalingsregeling en/of uitstel van betaling vraagt u zo snel mogelijk aan. Het beste kunt u de regeling of uitstel aanvragen voor de uiterste betaaldatum van de aanslag (laatste vervaldag).

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing over uw kwijtschelding? Dan kunt u een beroepschrift indienen. Dit doet u binnen 10 dagen na de datum van de brief. In dit beroepschrift vermeldt u/stuurt u mee:

 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
 • zo mogelijk een kopie van dit besluit;
 • reden van uw bezwaar;
 • uw handtekening;
 • bankafschriften over een periode van 1 maand, voorzien van uw bankrekeningnummer, alle transacties en het saldo;
 • een overzicht van uw inkomen;
 • heeft u een partner, dan ook een overzicht van het inkomen van uw partner;
 • gegevens over huur of hypotheek, zorgverzekering en eventueel ontvangen of betaalde alimentatie en onderhoudsbijdrage;
 • gegevens over tegemoetkomingen auto/reiskosten werkgever;
 • gegevens over zorg- en huurtoeslagen en kindgebonden budget;
 • een overzicht van heffingskortingen en belastingteruggaven;
 • een overzicht van alle schulden, inclusief de schuldeisers en de aflossingen op de schulden.

U stuurt uw bezwaar naar de Regionale Samenwerking Financiële Administratie. U vindt het adres onder het tabblad Contact.

Bijzonderheden

Niet voor alle gemeentelijke belastingen is een betalingsregeling of uitstel van betaling mogelijk. Voor meer informatie belt u naar telefoonnummer (0570) 69 33 50.

Het krijgen van een betalingsregeling of uitstel van betaling is afhankelijk van uw financiële positie. Die bepaalt tevens de vorm van de betalingsregeling of uitstel en onder welke condities u de regeling krijgt. U moet wel voor de laatste vervaldag van de aanslag uw verzoek hebben ingediend bij de Regionale Samenwerking Financiële Administratie.

Automatische incasso

Wilt u de gemeentelijke belastingen betalen in kleinere bedragen per maand? Maak dan gebruik van een automatische incasso.

Schuldsanering

Heeft u schuldsanering aangevraagd? Dan hoeft u geen uitstel van betaling aan te vragen. De Regionale Samenwerking Financiële Administratie krijgt hierover bericht van uw bewindvoerder en/of het Budget Adviesbureau Deventer (BAD).

Budget Adviesbureau Deventer

Heeft u financiële problemen en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Neem dan contact op met het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Ook voor hulp bij schulden, budgetadvies, schuldhulpverlening, WSNP en persoonlijke leningen kunt u terecht bij het BAD.

Contact

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.