Basisregistratie personen, wijziging

Wijzigt er in Nederland iets in uw persoonlijke gegevens? De gemeente houdt deze wijzigingen automatisch bij in de basisregistratie personen (BRP). Hebben er in het buitenland wijzigingen in uw persoonlijke gegevens plaats, bijvoorbeeld door huwelijk, dan moet u zelf een verzoek tot wijziging indienen aan de balie Publiekscontacten. Dit is ook het geval als er adoptie of geslachtswijziging heeft plaatsgehad in het buitenland.

Aanpak

Wijzigingen in Nederland

Als er in Nederland iets wijzigt in uw persoonlijke gegevens, krijgt gemeente Deventer hierover bericht van de betreffende instanties. De gemeente past uw persoonlijke gegevens dan automatisch aan in de BRP. Hiervan ontvangt u per post bericht.

Wijzigingen in het buitenland

Als er in het buitenland iets wijzigt in uw persoonlijke gegevens, geeft u dit zelf door aan de balie Publiekscontacten. U neemt dan de originele documenten mee met daarop de juiste gegevens. Deze documenten moeten aan een aantal eisen voldoen. Informeer hiernaar bij Publiekscontacten via telefoonnummer 14 0570.

Wat heeft u nodig?

  • legitimatiebewijs;
  • bewijs van de juiste gegevens.

Bijzonderheden

Wijziging op basis van adoptie

Op schriftelijk verzoek van de adoptieouders van een kind jonger dan 16 jaar of op schriftelijk verzoek van een geadopteerd kind van 16 jaar en ouder, kunnen gegevens van voor de adoptie worden verwijderd.

De gegevens die gewijzigd of verwijderd kunnen worden:

  • gegevens over de naam;
  • gegevens over de moeder of de vader;
  • gegevens over de bij de adoptie verloren nationaliteit;
  • gegevens over de gemeente van inschrijving en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland.

Wijziging als gevolg van geslachtswijziging

Daarnaast kan het gemeentebestuur op schriftelijk verzoek van de betrokkene de gegevens verwijderen of veranderen als gevolg van een geslachtwijziging. Hiervoor hoeft geen feitelijke 'ombouw' van het lichaam te hebben plaats gevonden. De overtuiging van de transgender is al voldoende.

De gegevens die gewijzigd of verwijderd kunnen worden:

  • gegevens over de naam;
  • gegevens over het geslacht;
  • gegevens over het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner.

Contact

Voor het doorgeven van een wijziging in uw persoonlijke gegevens kunt u terecht in stadhuis Deventer. In Bathmen en Schalkhaar kunt u niet terecht voor het doorgeven van een wijziging in uw persoonlijke gegevens.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.