Basisregistratie personen, foutmelding

Als uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet kloppen, dan moeten deze worden aangepast. U kunt uw persoonsgegevens zelf controleren aan de hand van de gegevens op bijvoorbeeld uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Aanpak

  1. Zijn volgens u uw persoonsgegevens niet juist vermeld, dan geeft u dat aan bij de gemeente. Dat kan telefonisch via 14 0570 of persoonlijk bij Publiekscontacten.
  2. De gemeente plaatst bij uw persoonsgegevens een melding dat een onderzoek is gestart.
  3. Tijdens het onderzoek probeert de gemeente duidelijkheid te krijgen over uw gegevens. Zij kan u vragen documenten aan te leveren als bewijsmateriaal. In geval van adresonderzoek, kan de gemeente personen benaderen die informatie kunnen geven over uw adresgegevens. Ook vraagt de gemeente verschillende instanties om informatie. Gaat het om andere onderzoeken, zoals een nationaliteitsonderzoek, dan moet u in eerste instantie zelf met bewijs komen.
  4. Als dat nodig is, worden uw persoonsgegevens aangepast. Is dat het geval, dan ontvangt u hierover een brief van de gemeente.

Wat heeft u nodig?

Om een onderzoek in te stellen, heeft de gemeente een aanleiding nodig. U kunt het beste zoveel mogelijk documenten en bewijzen meenemen, die aantonen dat uw persoonsgegevens niet juist zijn vastgelegd.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de genomen beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen 10 dagen na de datum van de bekendmaking.

Bijzonderheden

Ook anderen (zoals de Belastingdienst, woningcorporaties of de bewoner van uw vroegere adres) kunnen fouten in uw persoonsgegevens vaststellen en deze doorgeven aan de gemeente.

De meest onderzochte gegevens zijn het woonadres en gegevens over de nationaliteit.

Adresonderzoek

Bent u verhuisd, maar staat iemand nog op uw adres ingeschreven die daar niet meer woont? Dan kunt u dat gemakkelijk aan de gemeente doorgeven. De gemeente start dan een adresonderzoek en probeert de persoon in te schrijven op het juiste adres.

Contact

Voor het instellen van een onderzoek kunt u terecht op de locaties stadhuis DeventerBathmen en Schalkhaar.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.