Archief van de gemeente

Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomverkenning), woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Zoekt u bouwtekeningen van uw woning of de uitkomst van een milieuonderzoek? Heeft u informatie nodig voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente? Het Gemeentearchief kan dit soort vragen beantwoorden.

Aanpak

Bouwdossiers inzien

Bij het kopen, verkopen of verbouwen van een huis heeft u meestal een bouwtekening nodig. Bouwdossiers bevatten de tekeningen, de aanvraag, de vergunning en soms het bestek. 

  • Deventer bouwdossiers vanaf 1870 tot 1990 kunt u op papier inzien bij het Stadsarchief Deventer. Op de zoekpagina Bouwdossiers leest u hoe de bouwdossiers kunt inzien.
  • Voor alle overige bouwdossiers kunt u terecht bij Publiekscontacten Vergunningen: de dossiers uit de voormalige gemeenten Bathmen en Diepenveen en de dossiers vanaf 1990 uit de gemeente Deventer. Geef per mail door wat u zoekt aan vergunningen@deventer.nl. Maak uw verzoek zo compleet mogelijk, zodat duidelijk is wat u zoekt. 
  • Al onze dossiers zijn digitaal. Als het dossier gevonden is, krijgt u het per mail toegestuurd. Als wij de gegevens niet mogen verstrekken in verband met privacyregels, sturen wij geen dossier toe. Hierbij gaat het vaak om recente gegevens.
  • U kunt ook naar de balie komen als u daar de voorkeur aan geeft. Het is echter niet nodig: als de medewerkers van Publiekscontacten Vergunningen uw dossier niet kunnen vinden, vragen zij u per mail of telefonisch om extra informatie.
  • Komt u aan de balie, dan betaalt u met PIN. Anders krijgt u een factuur thuisgestuurd.

Informatie opvragen bij de archiefbewaarplaats (1123-1990):

  • Bij Historisch Centrum Overijssel (HCO) vestiging Deventer (voorheen Stadsarchief Deventer) kunt u zelf in het archief zoeken. Bezoekers worden éénmalig geregistreerd, neem hiervoor een legitimatiebewijs mee. 
  • Wanneer u schriftelijk een verzoek indient, maak uw verzoek dan zo compleet mogelijk. Met de gegevens die u opgeeft, gaat het gemeentelijk archief aan de slag. Als het niet mogelijk is gegevens te verstrekken in verband met privacyregels stopt de informatie. Informatie over het Stadsarchief Deventer vindt u op www.historischcentrumoverijssel.nl.

Kosten

  • Het tarief voor het op verzoek doen van onderzoek in de stukken in het gemeentearchief bedraagt, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan, € 9,55.
  • Het op verzoek verstrekken van informatie over de aanwezigheid van bodemverontreiniging en/of ondergrondse tanks kost € 30 per locatie (milieuonderzoek/bodemonderzoek).

Bijzonderheden

Wat is een Gemeentearchief?

Het Gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord, waarin zowel geschreven stukken als kaarten, foto's en krantenknipsels worden bewaard.

Over het algemeen dateren de eerste akten van de burgerlijke stand uit 1811 en de oudste bevolkingsregisters uit 1850. Vaak is slechts een klein deel hiervan te vinden in het gemeentelijk archief. Voor gegevens ouder dan 20 jaar kunt u het beste terecht bij het streekarchief, het provinciaal gevestigd Rijksarchief of het Rijksarchief in Den Haag.

Wie was wie

Gegevens uit de Burgerlijke Stand van Deventer en de voormalige gemeenten Diepenveen en Bathmen vindt u mogelijk in de databank Wie Was Wie.