Afvalwater lozen op riolering, vergunning

Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente vraagt meestal advies aan het waterschap.

Direct regelen

Doe de vergunningcheck via het Omgevingsloket Online (OLO)  >>>

Aanpak

U geeft informatie over de volgende zaken:

  • het waterverbruik
  • welke stoffen u wilt lozen
  • hoeveel stoffen u wilt lozen
  • hoe vaak u stoffen wilt lozen

Met deze informatie wordt beoordeeld of er voorzieningen zoals een olieafscheider of vetvanger nodig zijn.

Daarnaast zitten bij uw aanvraag de volgende stukken:

  • eerder verleende vergunningen. Bijvoorbeeld een vergunning van het waterschap, een milieuvergunning of een omgevingsvergunning
  • bevestigingen van eerder gedane meldingen op basis van milieuregels

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO).

Kosten

Een overzicht van alle kosten vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening van gemeente Deventer.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Voorwaarden

De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit bezwaar bij ons aantekenen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in het digitaal loket.

Bijzonderheden

Vermoedt u illegale lozing van afvalwater dan kunt u deze melden via het Meldpunt Openbare Ruimte. Is er sprake van spoed, bel ons dan op 14 0570.