Kinderopvang, tegemoetkoming aanvragen

Deze regeling is bedoeld voor de kindercentra. Een kindercentrum vraagt tegemoetkoming kinderopvang voor de ouder aan als de ouder geen of beperkt recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. 

Aanpak

Eerst bekijkt het kindercentrum of de ouder recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Online regelen

Voor het aanvragen, wijzigen en verantwoorden van de tegemoetkoming kinderopvang doorloopt het kindercentrum online een aantal stappen.

I. Tegemoetkoming kinderopvang 2020 aanvragen

Lopende het jaar 2020 kan het kindercentrum de aanvraag indienen voor 2020. U gebruikt daarvoor 2 formulieren:

 1. het formulier Tegemoetkoming kinderopvang 2020 aanvragen. U logt in met eHerkenning
 2. vul het bijbehorende formulier Tegemoetkoming kinderopvang 2020 berekenen (excelbestand, xlsx 20 KB) in
 3. alle documenten over de aanvraag voegt u toe aan uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP)
 4. u kunt uw aanvraag volgen op uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP)

Hoe PIP werkt, leest u bij  PIP: Persoonlijke Internet Pagina kindercentra.

II. Extra aanvragen indienen

Het gehele kalenderjaar door kan het kindercentrum online extra aanvragen indienen.

 1. u vult daarvoor het formulier Extra aangevraagde tegemoetkoming berekenen (excelbestand, xlsx, 21 KB) in
 2. u voegt het document toe aan uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP).
 3. is er iets gewijzigd in de gegevens op uw aanvraagformulier? Geef deze wijzigingen door met het formulier (pdf, 14 KB)

III. Verantwoording tegemoetkoming kinderopvang 2019 indienen

In het 1e kwartaal (1 januari tot 31 maart) dient het kindercentrum online de verantwoording van de tegemoetkoming kinderopvang over het afgelopen jaar in. Dat doet u met:

 1. het verantwoordingsformulier t/loket/sites/default/files/DOC/III%201e%20Verantwoordingsformulier%202019%20januari%202020.pdfegemoetkoming kinderopvang (pdf, 55 KB)
 2. u vult ook het formulier Verantwoording 2019 (excelbestand xlsx, 50 KB) in
 3. u voegt deze documenten toe aan uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP)

Wat heeft het kindercentrum nodig voor de aanvraag?

Voor de aanvraag van de tegemoetkoming heeft u de volgende gegevens nodig:

 • LRK registratie
 • ingevuld indicatieformulier, zie Voorwaarden
 • verklaring geen/onvoldoende toeslag van de Belastingdienst
 • ingevuld formulier verklaring wederkerigheid
 • begin- en einddatum
 • aantal uren per week
 • kostprijs per uur
 • onderbouwing van het aantal uren en het aantal plekken.
 • naam, geboortedatum van het kind
 • naam, geboortedatum en adres van ouder

Termijn

De aanvraag voor een tegemoetkoming duurt maximaal 8 weken. Als aan de voorwaarden is voldaan, kan het kind bij voldoende ruimte bij het kindercentrum geplaatst worden. Nadat de aanvraag is behandeld, krijgt het kindercentrum een beschikking. De ouder krijgt een brief.

Voorwaarden

Voor welke opvang kan het kindercentrum tegemoetkoming vragen? 

Tegemoetkoming is mogelijk voor:

 • Peuterspelen: 7 uur per week, 40 weken per jaar voor kinderen van 2 of 3 jaar waarbij de ouders geen recht hebben op Wet Kinderopvangtoeslag
 • VVE: maximaal 14 uur per week, 46 weken per jaar voor kinderen van 2 of 3 jaar waarbij sprake is van een achterstand bij het kind
 • SMI: opvang vanwege sociaal-medische problematiek
 • Reguliere opvang bij re-integratie: opvang vanwege een traject gericht op re-integratie of opleiding
 • Een combinatie van bovengenoemde situaties
 • Bij SMI en bij Reguliere opvang bij re-integratie kunnen ook gastouders (of het gastouderbureau) een aanvraag doen. De tegemoetkoming vindt dan plaats op basis van de tarieven van de Belastingdienst. Wanneer het uurtarief van het kindcentrum hoger is, wordt dit niet vergoed.

Wanneer wordt tegemoetkoming gegeven?

De tegemoetkoming wordt gegeven als:

 1. de ouder en de partner geen kinderopvangtoeslag krijgen
 2. het kind een achterstand heeft of te maken heeft met bijzondere omstandigheden
 3. de ouder studiefinanciering krijgt
 4. de ouder en het kind in Deventer wonen
 5. de opvang plaatsvindt in een LRK geregistreerd kindercentrum.

Indicatie

In een aantal gevallen is een indicatie voor een kinderplek nodig. In het stroomschema op www.deventer.nl/kinderopvang kunt u nagaan of een indicatie nodig is.