Digitaal Loket

Producten en diensten

181 resultaten voor ''…
 1. Collectieve zorgverzekering

  Heeft u een laag inkomen dan kunt u via de gemeente een goede en voordelige zorgverzekering afsluiten bij Salland Verzekeringen. U kunt kiezen uit de Gemeentepolis Extra als u weinig zorgkosten verwacht. Wilt u een uitgebreidere dekking? Dan kiest u de ...

  1 mei 2019 | Product

 2. Individuele inkomenstoeslag

  Heeft u een minimuminkomen en geen uitzicht op werk? Bent u tussen de 21 en pensioengerechtigde leeftijd? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. Met de individuele inkomenstoeslag kunt u bijvoorbeeld openstaande rekeningen ...

  28 december 2018 | Product

 3. Kredietbank

  Soms lukt het niet om een lening af te sluiten. Bijvoorbeeld als u een laag inkomen of een te hoge schuld heeft. Wilt u geld lenen en lukt dat niet bij een gewone bank? De Kredietbank Salland en Omstreken is er voor persoonlijke leningen aan inwoners va...

  23 november 2018 | Product

 4. Leerplicht, vrijstelling

  De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. Zit uw kind tegen het einde van de leerplichtige periode en heeft hij of zij moeite op school? Vraag of uw kind in dat jaar een afwijkend pro...

  1 mei 2019 | Product

 5. WOZ-waarde huurwoningen

  Als u een woning huurt, ziet u de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen. U hoeft geen onroerendezaakbelastingen te betalen. U ontvangt de WOZ-waarde, omdat deze van belang kan zijn bij het bepalen van de maximale huurprijs van uw sociale hu...

  9 mei 2019 | Product

 6. Grond, baggerspecie of bouwstoffen, melding

  Als u grond, baggerspecie of bouwstoffen gaat toepassen of tijdelijk gaat opslaan, dan moet u meestal een melding doen. Dit doet u bij het Landelijk Meldpunt BodemKwaliteit.Direct regelenGrond, baggerspecie of bouwstoffen melden bij het Meldpunt Bodemkw...

  1 mei 2019 | Product

 7. Afkoppelen regenwater, subsidie

  Regen- en ander hemelwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp zich in de riolering mengt met vervuild water waardoor het gereinigd moet worden. Is uw pand aangesloten op het openbaar gemengd rioolstelsel, dan kunt u kiezen om ...

  1 mei 2019 | Product

 8. Kinderopvang, tegemoetkoming aanvragen

  Deze regeling is bedoeld voor de kindercentra. Een kindercentrum vraagt tegemoetkoming kinderopvang voor de ouder aan als de ouder geen of beperkt recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. 

  1 mei 2019 | Product

 9. eIDAS formulieren

  Hieronder de drie e-formulieren voor eIDAS

  21 maart 2017 | Product

 10. Adresonderzoek

  Bent u verhuisd, maar staat iemand nog op uw nieuwe adres ingeschreven die daar niet meer woont? Dan kunt u dat gemakkelijk doorgeven aan de gemeente.Maak een melding voor een adresonderzoek  >>>

  25 april 2019 | Product