Digitaal Loket

Producten en diensten

181 resultaten voor ''…
 1. Trouwen in het buitenland

  Als u in het buitenland wilt trouwen, kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring worden gevraagd. Deze verklaringen zijn internationale documenten waarin staat dat u in het buitenland mag trouwen. Het kan verschillen wel...

  23 april 2019 | Product

 2. Kabels en leidingen leggen

  Voor de aanleg van kabel- of leidingwerken in openbaar gebied heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor werkzaamheden.

  25 april 2019 | Product

 3. Kadastrale gegevens opvragen

  Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)aard va...

  14 februari 2019 | Product

 4. Kinderopvangorganisatie, wijziging, aanmelding en registratie

  Wilt u een kinderopvangorganisatie of kindcentrum aanmelden, uitbreiden of overnemen, of wijzigen de gegevens? Dan moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente ziet erop toe dat kinderopvangorganisaties voldoen aan kwaliteitseisen. Ook zorgt de gemeen...

  1 mei 2019 | Product

 5. Klacht over de gemeente indienen

  Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.Een klacht gaat over het gedrag van iemand. Bent u het inhoudelijk niet eens met de gemeente? Kies dan een andere procedure.Direct regelenDie...

  8 april 2019 | Product

 6. Amateurkunst, subsidie

  Om kunstactiviteiten mogelijk te maken, stimuleert en ondersteunt gemeente Deventer de deelname aan en de ontwikkeling van amateurkunst. Dat doet zij met de subsidieregeling Amateurkunst. De subsidieregeling kent 2 vormen van ondersteuning: een projects...

  25 april 2019 | Product

 7. Jaarkaart betaald parkeren

  Met een jaarkaart betaald parkeren kunt u voor een gereduceerd tarief voor een langere periode parkeren op aangewezen parkeerlocaties rondom het centrum. Iedereen kan een jaarkaart aanvragen.Direct regelenVraag een jaarkaart aan als particulier (pdf, 12...

  23 april 2019 | Product

 8. Kleintje Cultuur, subsidie

  Met de subsidieregeling Kleintje Cultuur stimuleert en ondersteunt gemeente Deventer kleinschalige en/of vernieuwende culturele activiteiten en evenementen van professionele kwaliteit.Online regelenSubsidie Kleintje Cultuur aanvragen (inwoners)Subsidie ...

  23 april 2019 | Product

 9. Opstijgen of landen met een luchtvaartuig

  Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, luchtballonnen en zweefvliegtuigen. Wilt u toch stijgen of landen buiten een vliegveld? U heeft dan een 'ontheffing ...

  28 december 2018 | Product

 10. Achternaam partner gebruiken

  Gaat u trouwen of uw partnerschap registreren? Dan kunt u kiezen met welke achternaam officiële instanties u voortaan moeten aanschrijven. Die keuze heeft u ook als u gaat scheiden, uw geregistreerd partnerschap beëindigt of weduwe/weduwnaar bent geword...

  25 april 2019 | Product