Digitaal Loket

Producten en diensten

181 resultaten voor ''…
 1. Caravan parkeren op openbare weg

  Wilt u uw caravan of camper meer dan 3 dagen achter elkaar op de openbare weg neerzetten of laten staan? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen. Dat geldt ook voor aanhangwagens en vouwwagens. De gemeente wil met deze regeling er voor zorgen dat h...

  20 maart 2019 | Product

 2. Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

  Als u een collecte of een inzamelactie wilt houden, vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente. Als u bij het inzamelen een vaste standplaats inneemt, heeft u hiervoor ook een standplaatsvergunning nodig.Direct regelenVraag online een collectev...

  11 april 2019 | Product

 3. Echtscheiding melden

  Een echtscheiding vraagt u aan bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. De scheiding is officieel zodra de gemeente waar u bent getrouwd, de echtscheiding registreert op uw huwelijksakte.

  23 april 2019 | Product

 4. Evenementenreclame

  Het is mogelijk om evenementen aan te kondigen via speciale aankondigingborden. Deze evenementenreclameborden zijn aan 2 zijden gemonteerd aan lantarenpalen door heel Deventer.

  1 mei 2018 | Product

 5. Gedenktekens plaatsen

  Als u bij een graf een grafsteen of gedenkplaat wilt plaatsen, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. De aanvraag voor een vergunning gedenktekens wordt meestal ingediend door de rechthebbende van het graf of door een steenhouwer namens de rechthebb...

  1 mei 2019 | Product

 6. Grafuitgifte

  De gemeente geeft graven uit op de gemeentelijke begraafplaats. Iedere inwoner kan een graf huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal 10 jaar. Verloopt de periode? Nabestaanden kunnen de ...

  1 mei 2019 | Product

 7. Herbegraven of alsnog cremeren

  Voor het laten herbegraven van een overledene heeft u een vergunning nodig. Ook voor het alsnog laten cremeren van de overledene en het laten bijzetten van de as heeft u een vergunning nodig.

  1 mei 2019 | Product

 8. Openbaar groen, melding

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats volgens een...

  1 mei 2019 | Product

 9. Grootburgerrecht

  Grootburgers van Deventer kunnen aanspraak maken op een jaarlijkse uitkering van € 13,61. De gemeenteraad heeft op 15 februari 1866 besloten de rechten van de grootburgers tot het drijven van vee op stadsweiden te vervangen door een jaarlijkse vergoedin...

  25 april 2019 | Product

 10. Hulpmiddelen, gehandicapten en ouderen

  Hulpmiddelen zijn voorzieningen die mensen met een beperking in staat stellen om beter te kunnen functioneren in hun eigen omgeving. Onder hulpmiddelen kunt u bijvoorbeeld verstaan een traplift of tillift. Deze hulpmiddelen kunt u aanvragen bij de gemee...

  1 mei 2019 | Product