Digitaal Loket

Producten en diensten

181 resultaten voor ''…
 1. Openbaar groen, melding

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats volgens een...

  1 mei 2019 | Product

 2. Grootburgerrecht

  Grootburgers van Deventer kunnen aanspraak maken op een jaarlijkse uitkering van € 13,61. De gemeenteraad heeft op 15 februari 1866 besloten de rechten van de grootburgers tot het drijven van vee op stadsweiden te vervangen door een jaarlijkse vergoedin...

  25 april 2019 | Product

 3. Hulpmiddelen, gehandicapten en ouderen

  Hulpmiddelen zijn voorzieningen die mensen met een beperking in staat stellen om beter te kunnen functioneren in hun eigen omgeving. Onder hulpmiddelen kunt u bijvoorbeeld verstaan een traplift of tillift. Deze hulpmiddelen kunt u aanvragen bij de gemee...

  1 mei 2019 | Product

 4. Trouwen in het buitenland

  Als u in het buitenland wilt trouwen, kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring worden gevraagd. Deze verklaringen zijn internationale documenten waarin staat dat u in het buitenland mag trouwen. Het kan verschillen wel...

  23 april 2019 | Product

 5. Kabels en leidingen leggen

  Voor de aanleg van kabel- of leidingwerken in openbaar gebied heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor werkzaamheden.

  25 april 2019 | Product

 6. Kadastrale gegevens opvragen

  Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)aard va...

  14 februari 2019 | Product

 7. Kinderopvangorganisatie, wijziging, aanmelding en registratie

  Wilt u een kinderopvangorganisatie of kindcentrum aanmelden, uitbreiden of overnemen, of wijzigen de gegevens? Dan moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente ziet erop toe dat kinderopvangorganisaties voldoen aan kwaliteitseisen. Ook zorgt de gemeen...

  1 mei 2019 | Product

 8. Klacht over de gemeente indienen

  Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.Een klacht gaat over het gedrag van iemand. Bent u het inhoudelijk niet eens met de gemeente? Kies dan een andere procedure.Direct regelenDie...

  8 april 2019 | Product

 9. Amateurkunst, subsidie

  Om kunstactiviteiten mogelijk te maken, stimuleert en ondersteunt gemeente Deventer de deelname aan en de ontwikkeling van amateurkunst. Dat doet zij met de subsidieregeling Amateurkunst. De subsidieregeling kent 2 vormen van ondersteuning: een projects...

  25 april 2019 | Product

 10. Jaarkaart betaald parkeren

  Met een jaarkaart betaald parkeren kunt u voor een gereduceerd tarief voor een langere periode parkeren op aangewezen parkeerlocaties rondom het centrum. Iedereen kan een jaarkaart aanvragen.Direct regelenVraag een jaarkaart aan als particulier (pdf, 12...

  23 april 2019 | Product