Digitaal Loket

Producten en diensten

181 resultaten voor ''…
 1. Milieu, omgevingsvergunning of-melding

  Start u een nieuw bedrijf? Verandert uw bestaande bedrijf of breidt u dit uit? Dan kunt u een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. In de meeste gevallen hoeft u alleen een milieumelding te doen.Online regelenOmgevingsloket Online (OLO)Maak een afspr...

  23 januari 2019 | Product

 2. Avondwinkelopenstelling

  De gemeente stelt regels vast over de tijden waarop avondwinkels (winkels waar hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht) geopend mogen zijn. De landelijk vastgestelde openingstijden zijn maandag t/m zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur. Voor zonda...

  1 mei 2019 | Product

 3. Bestemmingsplan, herziening of wijziging

  In het bestemmingsplan staat waarvoor grond en gebouwen gebruikt mogen worden. Zoals wonen, winkels, horeaca of bedrijven, maar ook voor de aanleg van wegen en natuur. Ook is in het bestemmingsplan opgenomen of er gebouwd mag worden en wat de oppervlakt...

  1 mei 2019 | Product

 4. Basisregistratie personen, foutmelding

  Als uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet kloppen, dan moeten deze worden aangepast. U kunt uw persoonsgegevens zelf controleren aan de hand van de gegevens op bijvoorbeeld uw aanslag gemeentelijke belastingen.

  25 april 2019 | Product

 5. Basisregistratie personen, wijziging

  Wijzigt er in Nederland iets in uw persoonlijke gegevens? De gemeente houdt deze wijzigingen automatisch bij in de basisregistratie personen (BRP). Hebben er in het buitenland wijzigingen in uw persoonlijke gegevens plaats, bijvoorbeeld door huwelijk, d...

  25 april 2019 | Product

 6. Bijstand voor zelfstandigen

  Wilt u een onderneming starten of bent u als ondernemer in financiële problemen terecht gekomen? U kunt dan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ). Hiermee kunt u, met uw bedrijf of als zelfstand...

  1 mei 2019 | Product

 7. Bijstand, vakantie doorgeven

  Als u een uitkering ontvangt en u gaat op vakantie, dan moet u dat melden. Als u voor een periode naar het buitenland gaat, moet u daarvoor toestemming vragen.Maak direct een afspraak om uw vakantie te melden  >>>

  1 mei 2019 | Product

 8. Bijstandsuitkering, voorschot

  Wanneer u een uitkering heeft aangevraagd en u kunt aannemelijk maken dat u geen geld heeft om bijvoorbeeld eten te kopen, dan kunt u mogelijk een voorschot op uw uitkering krijgen.Direct regelenMaak een afspraak  >>> 

  1 mei 2019 | Product

 9. Bodemverontreiniging, sanering

  Bodemsanering is nodig als de bodem vanwege verontreiniging niet geschikt is voor de functie die u eraan wilt geven, of als er sprake is van risico's voor mens of milieu.Voordat de bodem wordt gesaneerd, meldt u dit aan de gemeente. Ook geeft u door wan...

  27 juli 2018 | Product

 10. Briefadres

  Wilt u uw post ontvangen op een briefadres, dan kunt u dit onder strenge voorwaarden aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is bijvoorbeeld het adres van een familielid, vriend of kennis. De hoofdbewoner van dit adres geeft schriftelijk toestemming e...

  23 april 2019 | Product