Digitaal Loket

Producten en diensten

181 resultaten voor ''…
 1. Overtreding milieuregels melden

  Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving. Het gaat bijvoorbeeld om illegaal afval storten of opzettelijke milieuvervuiling, zoals bodem(vervuiling), lucht(...

  15 mei 2019 | Product

 2. Trouwen

  Wanneer u gaat trouwen, reserveert u eerst uw trouwdatum bij de gemeente waar u wilt trouwen.Ligt uw trouwdatum vast, dan doet u een melding van uw voorgenomen huwelijk. Deze melding heet ook wel in ondertrouw gaan. U gaat in ondertrouw in de gemeente w...

  20 mei 2019 | Product

 3. Partnerschapsregistratie

  Wanneer u uw partnerschap wilt registreren, reserveert u eerst de datum van uw plechtigheid. Dit doet u bij de gemeente waar u en uw partner het partnerschap willen registreren.Ligt de datum vast, dan doet u een melding van uw voorgenomen partnerschapsr...

  20 mei 2019 | Product

 4. Nederlander worden door naturalisatie

  Woont u langer dan 5 jaar in Nederland, Curacao, Sint Maarten of Aruba, of in de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich laten naturaliseren tot Nederlander. U heeft vanaf dat moment dezelf...

  23 mei 2019 | Product

 5. Afvalinzameling

  Circulus-Berkel leegt de groene en grijze containers en de ondergrondse containers. Zij zorgen voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. zoals:  groente- fruit- en tuinafval (gft) PMD (plastic en metalen verpakkingen, drankpakken) glas k...

  29 mei 2019 | Product

 6. Planschade, schadevergoeding

  Tegemoetkoming in de planschade is een vergoeding van de gemeente aan iedereen die door een planologische maatregel schade lijdt. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak beperken. Als u van mening b...

  29 mei 2019 | Product

 7. Rioolonderhoud

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. U bent zelf verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen erf.

  29 mei 2019 | Product

 8. Individuele studietoeslag aanvragen

  Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen.

  29 mei 2019 | Product

 9. Bezwaarschrift indienen

  De gemeente kan een beslissing nemen waarmee u het oneens bent. Bijvoorbeeld een verlaging van uw uitkering of een vergunning voor uw buurman. U kunt dan bezwaar maken binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Kies een andere procedure voor een WO...

  29 mei 2019 | Product

 10. Duurloop organiseren

  De route van een hardloopwedstrijd of duurloop gaat meestal over bestaande wegen en paden. U heeft voor het gebruik van deze wegen een vergunning nodig.

  31 mei 2019 | Product