Digitaal Loket

Producten en diensten

181 resultaten voor ''…
 1. Inspraak leveren

  De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat inwoners meedenken over beleid en plannen. Bij een inspraakprocedure kunt u uw mening geven voordat het gemeentebestuur een besluit neemt. De gemeente geeft per onderwerp in de publicatie aan hoe u kunt insp...

  14 augustus 2018 | Product

 2. Dwangsom bij niet tijdig beslissen (ingebrekestelling)

  U kunt de gemeente Deventer in gebreke stellen omdat de (wettelijke) termijn voor het beslissen op een aanvraag of bezwaar is verstreken. Daarna heeft de gemeente 2 weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Is er dan nog geen besluit genomen, dan mo...

  1 september 2018 | Product

 3. Incidentele Culturele Activiteiten en Evenementen, subsidie

  Met de subsidieregeling Incidentele Culturele Activiteiten en Evenementen helpt gemeente Deventer (culturele) organisaties in te spelen op en aan te haken bij nieuwe culturele en creatieve ontwikkelingen in de maatschappij. Deze ontwikkelingen moeten ee...

  23 april 2019 | Product

 4. Fonds Cultuur en Economie, subsidie

  Met de subsidie Fonds Cultuur en Economie helpt gemeente Deventer (culturele) organisaties initiatieven te realiseren, die bijdragen aan de culturele en economische vitaliteit van onze gemeente.

  25 april 2019 | Product

 5. Haven- en opslaggelden

  Woonschepen, passagiersschepen en vrachtschepen betalen havengeld voor het gebruik van de gemeentelijke haven of kade.

  23 april 2019 | Product

 6. Bedrijveninvesteringszone (BIZ) bijdragen

  De bedrijveninvesteringszone (BIZ) bijdragen worden op verzoek van ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad jaarlijks geheven. De ontvangen BIZ bijdragen vloeien terug in een fonds om de Deventer binnenstad leefbaar en veilig te houden. Het gel...

  23 april 2019 | Product

 7. Meedoen, subsidie

  Voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen of stichtingen die activiteiten organiseren, gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en het sociale netwerk van wijken en/of dorpen (gemeentebreed), is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de nade...

  22 augustus 2018 | Product

 8. Bestemmingsplan, reageren

  In het bestemmingsplan staat waarvoor grond en gebouwen gebruikt mogen worden. Zoals wonen, winkels, horeaca of bedrijven, maar ook voor wegen en natuur. Ook is in het bestemmingsplan opgenomen of er gebouwd mag worden en wat de oppervlakte en hoogte va...

  24 april 2019 | Product

 9. Gemeentegrond gebruiken

  Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Wilt u iets organiseren op gemeentegrond, zet u bouwmaterialen op de stoep of plaatst u een container gedeeltelijk op de weg? Dan meldt u dit eerst. Krijgt u toestemming, dan mag...

  15 mei 2019 | Product

 10. Overtreding milieuregels melden

  Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving. Het gaat bijvoorbeeld om illegaal afval storten of opzettelijke milieuvervuiling, zoals bodem(vervuiling), lucht(...

  15 mei 2019 | Product