Digitaal Loket

Producten en diensten

181 resultaten voor ''…
 1. Afvalstoffenheffing

  De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. Deventer kent diftar. Met diftar heeft u zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een...

  9 mei 2019 | Product

 2. Hondenbelasting

  Woont u in de gemeente Deventer en heeft u een hond? Dan moet u hondenbelasting betalen.Direct regelenUw hond aan- of afmelden   >>>PrivacyOp dit product kan de privacyverklaring van toepassing zijn. Gemeente Deventer vraagt in sommige gevallen om uw pe...

  9 mei 2019 | Product

 3. Belastingen, kwijtschelding

  Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen.Bent u ondernemer o...

  9 mei 2019 | Product

 4. Rioolheffing

  De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.

  9 mei 2019 | Product

 5. Onroerendezaakbelastingen

  U betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als u eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. U betaalt een gebruikersgedeelte als u gebruiker bent van een bedrijfspand.Het te betalen bedrag vindt u terug op de aanslag gemeentelij...

  9 mei 2019 | Product

 6. Belastingen, teruggave

  Gaat u verhuizen naar een andere gemeente en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de betaalde afvalstoffenheffing en rioolheffing (gedeeltelijk) terugkrijgen.

  25 april 2019 | Product

 7. Belastingen, kopie van aanslag

  Bent u de aanslag gemeentelijke belastingen kwijt, dan kunt u bij de Regionale Belastingsamenwerking een kopie krijgen. U kunt de kopie ook zelf uitprinten via uw persoonlijke belastingpagina.Naar uw persoonlijke belastingpagina  >>>

  9 mei 2019 | Product

 8. Marktprecariobelasting

  Staat u met verkoopwaar op een markt en heeft u voorwerpen in, op of boven gemeentegrond? Dan betaalt u daarvoor marktprecariobelasting.

  25 april 2019 | Product

 9. WOZ-waarde

  De Regionale Belastingsamenwerking bepaalt de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond volgens de Wet waardering onroerende zaken. Die waarde staat op uw beschikkings- en aanslagbiljet. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerend...

  9 mei 2019 | Product

 10. Parkeerbelasting

  Parkeert u de auto bij een parkeermeter of -automaat? Dan moet u parkeerbelasting betalen. U betaalt de parkeerbelasting in de vorm van parkeergeld.

  23 april 2019 | Product