Digitaal Loket

Producten en diensten

181 resultaten voor ''…
 1. Afvalstoffenheffing

  De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. Deventer kent diftar. Met diftar heeft u zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een...

  9 mei 2019 | Product

 2. Ondergrondse olietank melden

  Heeft u een ondergrondse olietank in uw tuin en gebruikt u die niet meer? Dan moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren. Als blijkt dat ...

  1 mei 2019 | Product

 3. Rioolaansluiting

  Is uw woning, bedrijf of pand niet aangesloten op de riolering? Dan kunt u het pand vanaf uw perceelgrens laten aansluiten op het openbare rioolstelsel.Direct regelenVraag een rioolaansluiting aan  >>>

  1 mei 2019 | Product

 4. Afvalinzameling

  Circulus-Berkel leegt de groene en grijze containers en de ondergrondse containers. Zij zorgen voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. zoals:  groente- fruit- en tuinafval (gft) PMD (plastic en metalen verpakkingen, drankpakken) glas k...

  29 mei 2019 | Product

 5. Rioolonderhoud

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. U bent zelf verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen erf.

  29 mei 2019 | Product

 6. Bouwstoffen melden

  Bouwbedrijven moeten een melding maken van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug. De melding doet u bij het landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit.Het gaat om bouwstoffen zoals:Primaire (geen afval) stoffen (grond en...

  6 juni 2019 | Product

 7. Afvalwater lozen, ontheffing

  U mag geen afvalwater buiten het riool lozen. Wanneer uw bedrijf (nog) niet op het riool is aangesloten, moet u bij de gemeente een ontheffing aanvragen. Met de ontheffing mag u huishoudelijk afvalwater, koelwater of bedrijfsafvalwater lozen.Is uw huis ...

  6 juni 2019 | Product

 8. Geboorte, aangifte

  Na de geboorte van een kind moet iemand aangifte van geboorte doen. Dit gebeurt in de gemeente waar het kind is geboren. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een akte van geboorte op.Direct regelenMaak een afspraak voor de aangifte van een ge...

  23 april 2019 | Product

 9. Garantstelling en particuliere logiesverstrekking

  Een buitenlandse bezoeker die een visum kort verblijf aanvraagt voor Nederland, heeft soms een uitnodiging of garantverklaring nodig van iemand die in Nederland woont. Dit kunt u regelen met het formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere log...

  25 april 2019 | Product

 10. Geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u niet dat uw persoonsgegevens bij de gemeente op te vragen zijn? Dan kunt u vragen om geheimhouding van het onderdeel persoonsgegevens van de Basisregistratie personen (BRP).Het verstrekken van persoonsgegevens gaat zeer zorgvuldig. De gemeente is...

  12 februari 2019 | Product