Digitaal Loket

Producten en diensten

181 resultaten voor ''…
 1. Archief van de gemeente

  Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomverkenning), woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Zoekt u bouwtekeningen van uw woning of de uitkomst van een milieuonderzoek? Heeft u informatie nodig voor een werkstuk, scriptie o...

  14 februari 2019 | Product

 2. Bodemverontreiniging, sanering

  Bodemsanering is nodig als de bodem vanwege verontreiniging niet geschikt is voor de functie die u eraan wilt geven, of als er sprake is van risico's voor mens of milieu.Voordat de bodem wordt gesaneerd, meldt u dit aan de gemeente. Ook geeft u door wan...

  27 juli 2018 | Product

 3. Inrit, vergunning

  Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Het is verboden zonder omgevingsvergunning:een inrit te maken vanaf de wegde weg te veranderen, ...

  11 april 2019 | Product

 4. Woonwagen en woonwagenstandplaats

  De huurstandplaatsen en huurwoonwagens in de gemeente Deventer zijn eigendom van de gemeente, woningcorporatie Rentree en woonstichting De Marken.

  25 april 2019 | Product

 5. Grond, baggerspecie of bouwstoffen, melding

  Als u grond, baggerspecie of bouwstoffen gaat toepassen of tijdelijk gaat opslaan, dan moet u meestal een melding doen. Dit doet u bij het Landelijk Meldpunt BodemKwaliteit.Direct regelenGrond, baggerspecie of bouwstoffen melden bij het Meldpunt Bodemkw...

  1 mei 2019 | Product

 6. Bestemmingsplan, reageren

  In het bestemmingsplan staat waarvoor grond en gebouwen gebruikt mogen worden. Zoals wonen, winkels, horeaca of bedrijven, maar ook voor wegen en natuur. Ook is in het bestemmingsplan opgenomen of er gebouwd mag worden en wat de oppervlakte en hoogte va...

  24 april 2019 | Product

 7. Planschade, schadevergoeding

  Tegemoetkoming in de planschade is een vergoeding van de gemeente aan iedereen die door een planologische maatregel schade lijdt. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak beperken. Als u van mening b...

  29 mei 2019 | Product

 8. Huisnummer, toekenning

  De belangrijkste reden om een huisnummer aan te vragen is om post te kunnen ontvangen. PostNL bezorgt geen post bij objecten die niet beschikken over een huisnummer. Een andere belangrijke reden om een huisnummer aan te vragen is om u te kunnen inschrij...

  31 mei 2019 | Product

 9. Monument slopen

  Als u wilt slopen, moet u meestal een melding doen aan de gemeente. Meer hierover leest u bij 'Slopen van pand of woning, melding'. De gemeente is verplicht om de gezondheid en veiligheid van de mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste...

  31 mei 2019 | Product

 10. Monument, vergunning

  Als u een beschermd monument bezit (of wilt kopen), wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft daar misschien een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.Direct regelenGa naar het Omgevingsloket Onli...

  31 mei 2019 | Product