Digitaal Loket

Producten en diensten

181 resultaten voor ''…
 1. Archief van de gemeente

  Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomverkenning), woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Zoekt u bouwtekeningen van uw woning of de uitkomst van een milieuonderzoek? Heeft u informatie nodig voor een werkstuk, scriptie o...

  14 februari 2019 | Product

 2. Incidentele festiviteit organiseren

  Horecabedrijven mogen maximaal 12 dagen per jaar meer geluid maken dan volgens de geldende geluidsnorm uit het Activiteitenbesluit is toegestaan. Een vrijstelling van de geluidsnormen betekent niet dat er ongelimiteerd geluidshinder veroorzaakt mag word...

  1 mei 2019 | Product

 3. Evenementenreclame

  Het is mogelijk om evenementen aan te kondigen via speciale aankondigingborden. Deze evenementenreclameborden zijn aan 2 zijden gemonteerd aan lantarenpalen door heel Deventer.

  1 mei 2018 | Product

 4. Kamperen buiten erkende kampeerinrichting, vergunning

  Kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Wilt u buiten een terrein kamperen? Wilt u een camping oprichten? Voor bijzondere situaties kunt u een tijdelijke ontheffing of vergunning aanvragen bij de gemeente.Dir...

  20 maart 2019 | Product

 5. Woonboot, ligplaats

  Als u van plan bent een woonboot af te meren in openbaar water moet u hiervoor een ligplaatsvergunning van de gemeente hebben. Als u een woonboot afmeert in particulier water moet u toestemming hebben van de eigenaar. Indien het water openbaar toegankel...

  25 september 2018 | Product

 6. Onderscheidingen, voordragen

  Kent u een persoon, organisatie of onderneming die zich op een bijzondere manier inzet voor de Deventer samenleving? U kunt ze voordragen voor een onderscheiding.

  2 september 2017 | Product

 7. Vuur stoken, paasvuur

  Wilt u een paas- of vreugdevuur maken of snoeiafval verbranden op uw terrein? Dan heeft u een ontheffing stookverbod nodig op grond van de Wet milieubeheer en soms ook op grond van de APV.Direct regelenVraag een ontheffing aan voor het stoken van vuur  >>>

  2 mei 2019 | Product

 8. Meedoen, subsidie

  Voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen of stichtingen die activiteiten organiseren, gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en het sociale netwerk van wijken en/of dorpen (gemeentebreed), is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de nade...

  22 augustus 2018 | Product

 9. Straatfeest organiseren, melding

  Wilt u een straatfeest of een barbecue voor de buurt organiseren? Of organiseert uw bedrijf zonder winstoogmerk een open dag? Doe dan een 'melding klein evenement' aan de gemeente.Direct regelenMeld als inwoner een klein evenement (inloggen met DigiD)  ...

  13 mei 2019 | Product

 10. Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren voor publiek, bijvoorbeeld een sportwedstrijd, popconcert of braderie? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig. Is het een klein evenement, dan doet u een melding aan de gemeente.Wij beoordelen vooraf of het evenemen...

  13 mei 2019 | Product