Digitaal Loket

Producten en diensten

181 resultaten voor ''…
 1. Belastingen, teruggave

  Gaat u verhuizen naar een andere gemeente en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de betaalde afvalstoffenheffing en rioolheffing (gedeeltelijk) terugkrijgen.

  25 april 2019 | Product

 2. Belastingen, kopie van aanslag

  Bent u de aanslag gemeentelijke belastingen kwijt, dan kunt u bij de Regionale Belastingsamenwerking een kopie krijgen. U kunt de kopie ook zelf uitprinten via uw persoonlijke belastingpagina.Naar uw persoonlijke belastingpagina  >>>

  9 mei 2019 | Product

 3. Marktprecariobelasting

  Staat u met verkoopwaar op een markt en heeft u voorwerpen in, op of boven gemeentegrond? Dan betaalt u daarvoor marktprecariobelasting.

  25 april 2019 | Product

 4. WOZ-waarde

  De Regionale Belastingsamenwerking bepaalt de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond volgens de Wet waardering onroerende zaken. Die waarde staat op uw beschikkings- en aanslagbiljet. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerend...

  9 mei 2019 | Product

 5. Parkeerbelasting

  Parkeert u de auto bij een parkeermeter of -automaat? Dan moet u parkeerbelasting betalen. U betaalt de parkeerbelasting in de vorm van parkeergeld.

  23 april 2019 | Product

 6. Precariobelasting

  Precariobelasting betaalt u voor het hebben van voorwerpen in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Bij de voorwerpen valt onder andere te denken aan terrassen, balkons, uithangborden, luifels en uitstallingen.

  25 april 2019 | Product

 7. Haven- en opslaggelden

  Woonschepen, passagiersschepen en vrachtschepen betalen havengeld voor het gebruik van de gemeentelijke haven of kade.

  23 april 2019 | Product

 8. Bedrijveninvesteringszone (BIZ) bijdragen

  De bedrijveninvesteringszone (BIZ) bijdragen worden op verzoek van ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad jaarlijks geheven. De ontvangen BIZ bijdragen vloeien terug in een fonds om de Deventer binnenstad leefbaar en veilig te houden. Het gel...

  23 april 2019 | Product

 9. Belastingen, automatische incasso

  Wilt u de gemeentelijke belastingen betalen in kleinere bedragen per maand? Maak dan gebruik van een automatische incasso. Hiervoor machtigt u de Regionale Samenwerking Financiële Administratie. Het bedrag van de aanslag wordt dan in maandelijkse termij...

  21 mei 2019 | Product

 10. Afvalstoffenheffing

  De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. Deventer kent diftar. Met diftar heeft u zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een...

  9 mei 2019 | Product