Digitaal Loket

Producten en diensten

181 resultaten voor ''…
 1. Alcohol tijdelijk schenken

  Het is verboden om buiten een horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk alcohol te verkopen.Vraag een ontheffing aan voor het schenken v...

  21 maart 2019 | Product

 2. Incidentele festiviteit organiseren

  Horecabedrijven mogen maximaal 12 dagen per jaar meer geluid maken dan volgens de geldende geluidsnorm uit het Activiteitenbesluit is toegestaan. Een vrijstelling van de geluidsnormen betekent niet dat er ongelimiteerd geluidshinder veroorzaakt mag word...

  1 mei 2019 | Product

 3. Evenementenreclame

  Het is mogelijk om evenementen aan te kondigen via speciale aankondigingborden. Deze evenementenreclameborden zijn aan 2 zijden gemonteerd aan lantarenpalen door heel Deventer.

  1 mei 2018 | Product

 4. Amateurkunst, subsidie

  Om kunstactiviteiten mogelijk te maken, stimuleert en ondersteunt gemeente Deventer de deelname aan en de ontwikkeling van amateurkunst. Dat doet zij met de subsidieregeling Amateurkunst. De subsidieregeling kent 2 vormen van ondersteuning: een projects...

  25 april 2019 | Product

 5. Marktstandplaats, eenmalige of vaste toewijzing

  Wilt u een plaats op de markt innemen? Dan heeft u marktstandplaatsvergunning nodig.Direct regelen Vraag als bedrijf een marktstandplaatsvergunning aan (inloggen met eHerkenning)  >>>

  18 april 2019 | Product

 6. Reclamemateriaal verspreiden

  Wilt u reclamemateriaal verspreiden (flyeren)? Hiervoor heeft u in principe geen toestemming van de gemeente nodig.

  1 mei 2019 | Product

 7. Reclame plaatsen, vergunning

  Wilt u een reclamebord aan uw huis ophangen? Of wilt u een uithangbord aan uw bedrijfspand bevestigen? U moet daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld lichtreclame.Direct regelenGa naar het Omgevingsloket Online (OLO)  >>>

  2 mei 2019 | Product

 8. Tijdelijke ontheffing sluitingstijd horecabedrijf

  Eigenaren van een horecabedrijf kunnen, afhankelijk van de locatie, een tijdelijke ontheffing krijgen om langer open te blijven, tussen 1.00 uur ’s nachts en 7.00 uur in de ochtend. Dit is mogelijk voor Nieuwjaar, carnaval, koningsnacht en maximaal 2 bi...

  20 maart 2019 | Product

 9. Meedoen, subsidie

  Voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen of stichtingen die activiteiten organiseren, gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en het sociale netwerk van wijken en/of dorpen (gemeentebreed), is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de nade...

  22 augustus 2018 | Product

 10. Straatfeest organiseren, melding

  Wilt u een straatfeest of een barbecue voor de buurt organiseren? Of organiseert uw bedrijf zonder winstoogmerk een open dag? Doe dan een 'melding klein evenement' aan de gemeente.Direct regelenMeld als inwoner een klein evenement (inloggen met DigiD)  ...

  13 mei 2019 | Product